Det blev et bekendt ansigt, der blev valgt som ny formand for Landsforeningen af Menighedsråd, da den nyvalgte bestyrelse konstituerede sig efter årsmødet. Søren Abildgaard har været formand siden 2015, hvor han overtog efter Inge Lise Pedersen. Konstitueringen falder lige efter Landsforeningens årsmøde i weekenden, hvor foreningens 390 delegerede valgte ny bestyrelse.

mb_20170519_0116.jpg

Søren Abildgaard

 • Formand for Landsforeningen siden 2015
 • Formand for Søborggård Menighedsråd
 • 49 år
 • Cand.scient.pol
 • Gift og har tre børn

- Jeg håber, at Landsforeningen også i den kommende periode vil have fokus på menighedsrådenes og folkekirkens behov. I vores pejlemærker har vi sat en kurs, som peger ud over den nuværende bestyrelses valgperiode. Vi har brug for en stærk organisation, hvor distriktsforeningerne fungerer som et reelt bindeled mellem Landsforeningens bestyrelse og menighedsrådene. Kun derved kan vi sikre, at mangfoldigheden af holdninger til folkekirkens udvikling bliver afspejlet i bestyrelsens udtalelser og handlinger. Det kan kræve en øget opmærksom på behovet for udvikling af organisationen på alle niveauer, sagde Søren Abildgaard i løbet af årsmødet. 

To næstformænd
Ud over formandsposten blev også en række andre poster besat på bestyrelsens konstituerende møde. Over halvdelen af bestyrelsens medlemmer blev skiftet ud ved fredagens valg, og der er da også nye ansigter på mange af posterne.

Bestyrelsen konstituerede sig således:

 • Søren Abildgaard, formand
 • Carsten Bøgh, næstformand, stedfortræder for formanden, fokus på medlemspleje
 • Inge Kjær Andersen, næstformand og formand for personaleudvalget
 • Peter Hundebøll og Anton Pihl er de to øvrige medlemmer af forretningsudvalget.
 • Finn Poulsen er kasserer

Udvalgsformænd:

 • Udvalg om personale: Inge Kjær Andersen
 • Udvalg om kirkelige anliggender: Bodil Therkelsen
 • Udvalg om styrelse og struktur: Kaj Bollmann
 • Udvalg om økonomi, bygninger og kirkegårde: Hans-Henrik Nielsen

På weekendens delegeretmøde vedtog forsamlingen at udvide foreningens formandsskab med endnu en næstformand. Formandsskabet består dermed ud over formanden af én næstformand med særligt fokus på medlemspleje og én med fokus på arbejdsgiverområdet. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter