En gang imellem kan det hjælpe på klarsynet, hvis man forestiller sig, at man slet ikke er der. For hvad sker der, hvis man er taget ud af den store ligning, og de opgaver man normalt løser står uden ejermand? Det spørgsmål får distriktsforeningsbestyrelserne i det kommende år lejlighed til at stille sig selv, for netop at blive opmærksomme på, præcis hvilke opgaver de løfter lokalt og regionalt. Svarene vil uden tvivl variere og gå fra, at distriktsforeningen i høj grad løser politiske opgaver og varetager menighedsrådenes interesser, mens det for andre mest er kurser til menighedsrådene, der fylder på to do-listerne.

Planlægges med lokal hjælp

Klarheden over, hvilke opgaver man løser er en del af konceptet for en række nye strategiseminarer, som tilbydes distriktsforeningerne i 2018. Seminarerne støtter op om arbejdet med egne målsætninger som lokale og regionale interesseorganisationer, og de planlægges i tæt samarbejde med de lokale foreninger. 

I første omgang er planlægningen i gang i Viborg stift, men i løbet af vinteren tager Landsforeningens politiske projektleder Catharina Ilene Damgaard kontakt til de øvrige foreninger. I alt er der planlagt elleve seminarer, der alle er gratis for bestyrelsesmedlemmerne at deltage i.