Alle partier på nær Dansk Folkeparti stemte i går for kirkeminister Mette Bocks forslag om en ny forsøgslov for folkekirken. Loven giver mulighed for at flytte opgaver og ansvar til andre end menighedsrådet og lave en anden organisering internt i rådet.

Ny forsøgslov

Landsforeningen har deltaget i i forberedelsen af forsøgene, der kan opdeles i tre hovedområder: Flytning af opgaver og ansvar til andre end menighedsrådet, ændring af menighedsrådets interne organisering og ændret økonomisk administration af samarbejde mellem menighedsråd.

Søren Abildgaard, Landsforeningens formand, har siddet med i styregruppen, der har forberedt forsøgene. Han siger om forsøgene:

- Det er glædeligt, at loven nu er vedtaget, så menighedsrådene har sikkerhed for, at der bliver mulighed for at deltage i forsøg fra næste år. Jeg håber, at forsøgsordningen vil blive administreret så enkelt og fleksibelt, at menighedsrådene får mulighed for at opleve en reel lettelse i arbejdet.

Loven skal underskrives af dronningen, inden den træder i kraft. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter