I Tarm har man et team på otte medarbejdere, der udover at passe kirkegården i Tarm også passer tre mindre kirkegårde i Hemmet, Hoven og Egvad. Teamet er med som et eksempel i den nye guide til teamsamarbejde i folkekirken, som Landsforeningen og en lang række faglige organisationer i folkekirken står bag.

Guiden giver både menighedsråd, daglige ledere og medarbejdere gode råd til, hvordan de får det bedste ud af et teamsamarbejde. Guiden svarer blandt andet på spørgsmål som: Hvordan kommer man i gang? Hvad skal man løbende huske? Og hvad er væsentlig i dagligdagen? Guiden indeholder også to eksempler fra arbejdspladser, der arbejder i team.

Om guiden

Den nye ”Guide til teamsamarbejde i folkekirken” er et nyt redskab til at give et nyt team den bedst mulige start og skærpe samarbejdet og kompetencerne i allerede eksisterende teams.

Hent guiden som en gratis pdf-fil på folkekirkenspersonale.dk.

Pilotprojekt
Guiden er et resultat af et pilotprojekt: ”Kirkefunktionærers kompetenceudvikling i faglige team”, hvor man har arbejdet målrettet med udvikling af eksisterende team, hvor flere medarbejdere inden for samme fag samarbejder om opgaverne i kirken eller på kirkegården. De erfaringer, som sognene har bidraget med, er blevet omsat, så man med guiden i hånden har et godt redskab til at give et nyt team den bedst mulige start og skærpe samarbejdet og kompetencerne i allerede eksisterende team.

Det er ikke nyt, at Landsforeningen arbejder sammen med de faglige organisationer om fx uddannelse af kirkefunktionærer, men det er første gang, at man i fællesskab udgiver en guide. Inge Kjær Andersen, næstformand i Landsforeningen og formand Udvalget om personale, er glad for den udvikling:

- Guiden er blevet til i et samarbejde mellem arbejdsgiver- og arbejdstagersiden, og det synes jeg er meget positivt. Det er jo et fælles ansvar at sikre kompetenceudvikling og velfungerende arbejdspladser lokalt. Den nye guide er et godt redskab, som jeg selvfølgelig håber, at mange vil læse og få gavn af.

Et fælles projekt
Bag pilotprojektet og guiden står en styregruppe med repræsentanter fra Danmarks Kordegneforening, Organistforeningen, Dansk Organist og Kantor Samfund, Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte, 3F, Kirkeministeriet, Dansk Kirkemusiker Forening, Kompetencesekretariatet og Landsforeningen af Menighedsråd.

Projektet er finansieret af FUSA – Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser – for midler afsat ved overenskomsten på det statslige område i 2015.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter