44 lokale distriktsforeninger for menighedsrådsmedlemmer fordeler sig over hele landet. En af dem er Distriktsforeningen af menighedsråd i København, der samler 56 menighedsråd til kurser og debataftener på tværs af sogne og provstier i hovedstaden. Her er Margrethe Winther-Nielsen formand for en bestyrelse på syv, der tilsammen strikker medlemstilbuddene sammen:

- Vi udbyder de forskellige kurser, som kommer fra Landsforeningen. Nogle gange selv, nogle gange sammen med distriktsforeningen på Frederiksberg. Vi arrangerer også debataftener. I 2016 havde vi fokus på den kirkelige økonomi i København. Vi var cirka 30, og der var en god debat. Vi skrev også en kronik i Kristeligt Dagblad som optakt til debatten. Alt i alt fik vi skabt mere synlighed omkring forvaltningen af ligningsmidlerne i København - og om processen omkring de store kirkebyggerier, fortæller hun.

I Kolding er Tove Karlsen formand for Distriktsforeningen af menighedsrådsmedlemmer i Kolding Provsti. Det har hun været i 12 år, og hun kan se, at der sker en udvikling i distriktsforeningens opgaver:

- Vores hovedopgave er at arrangere kurser. For 12 år siden var opgaven mest at formidle information fra Landsforeningen, men nu sender Landsforeningen mails direkte til menighedsrådene. Kursus-aktiviteterne har også ændret sig gennem årene. I dag står vi for det praktiske med indkaldelse og afvikling af Landsforeningens kurser, og det fungerer fint. I 2017 kører vi introkurser for de nye medlemmer, og her har vi et fantastisk godt samarbejde med de fire andre distriktsforeninger i Haderslev stift. Hvis der ikke er nok fra et provsti til at fylde et kursus, kan det fyldes op fra andre steder.

Politisk indflydelse
Distriktsforeningerne har også indflydelse på Landsforeningens politik. Distriktsforeningerne opstiller kandidaterne til Landsforeningens bestyrelse, og det er ifølge Margrethe Winther-Nielsen en af de vigtigste opgaver for distriktsforeningerne i 2017.

Hvert år vælger distriktsforeningerne også de delegerede, der skal deltage i Landsforeningens årsmøde. Her debatteres foreningens fremadrettede initiativer - og her stemmes der om mangt og meget. Som bestyrelsesmedlem i en distriktsforening er man dog endnu tættere på det politiske maskinrum, fortæller Margrethe Winther-Nielsen: 

- Der er mulighed for at deltage i midtvejsmøder med de andre distriktsforeninger og Landsforeningens bestyrelse. Vi har et bestyrelsesmedlem fra Landsforeningen, Michael Riis, der deltager i vores møder og holder os orienteret om, hvad der sker i Landsforeningen. Og så er flere af os også med i andre råd. I øjeblikket er et par stykker af os med i stiftsrådet. Selvom det hører til i et andet regi, så er det alligevel godt at få tingene vendt på tværs.

I Kolding fremhæver Tove Karlsen også samarbejde og vidensdeling som centralt for arbejdet i distriktsforeningen: 

- Vi mødes to gange om året i et samtaleforum med de andre distriktsforeninger i stiftet. Her inspirerer vi hinanden og lærer af hinandens erfaringer. Vi mødes også med biskoppen i vores samtaleforum for at høre om det, der sker i stiftet, og snakke om, hvad vi kan samarbejde om. Og vi har en aftale med Kolding Provsti om at lave et heldagsarrangement en gang om året med forskellige temaer.

Begge formænd er ikke i tvivl om, at arbejdet i distriktsforeningerne er vigtigt for menighedsrådene. Kurser og debat skaber nye kompetencer - og mulighed for at mødes på tværs af sogne- og provstigrænser. Derfor håber begge formænd da også på, at nye kræfter vil træde til i forbindelse med bestyrelsesvalgene.

Opdatateret 15. marts 2017.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter