Helt konkret er det den nuværende It-styregruppe, hvor en række af folkekirkens parter i dag er repræsenteret, der bliver erstattet af en ny It-følgegruppe med en styrket rolle, både gennem et klarere mandat for arbejdet og med en hyppigere mødefrekvens.  Følgegruppen kommer til at bestå af medlemmer fra samme kreds som den eksisterende budgetfølgegruppe vedrørende folkekirkens fællesfond, samt et eksternt it-sagkyndigt medlem 

Det vil have en positiv effekt at få Landsforeningen og andre af folkekirkens parter tættere på beslutningerne Inge Kjær Andersen

Inge Kjær Andersen er Landsforeningens repræsentant i den nuværende styregruppe, og hun forventes også at sidde med i den kommende It-følgegruppe. Hun er godt tilfreds med udviklingen hen imod mere gennemsigtighed i beslutningerne omkring folkekirkens it-systemer.

- Vi har tidligere peget på behovet for at stramme op på fremdriften og finansieringen af folkekirkens it-systemer, og med de nye initiativer fra Kirkeministeriet er vi kommet et vigtigt skridt videre. Den proces vil vi gerne bidrage til. I sidste ende handler det om, at menighedsrådene skal have velfungerende it stillet til rådighed, og jeg tror det vil have en positiv effekt at få Landsforeningen og andre af folkekirkens parter tættere på beslutningerne, siger hun.

Bedre økonomistyring

Organisatorisk vil Folkekirkens It fortsat være placeret i Kirkeministeriets departement, men kompetencer, opgaver og ansvar bliver præciseret og formaliseret. Chefen for Folkekirkens It refererer direkte til Kirkeministeriets departementschef og indgår årlige resultatkontrakter om mål og opgaver.  Økonomisk betyder den nye organisering ikke ændringer. Finansieringen af folkekirkens fælles it- løsninger kommer stadig fra folkekirkens fællesfond efter beslutning af kirkeministeren. Til gengæld styrkes økonomistyringen med en mere gennemsigtig budget- og bevillingsmodel, som kan bidrage til at sikre fornuftige beslutninger og prioriteringer i forhold til nye it-løsninger.

De nye initiativer kommer i opfølgning på en konsulentrapport, som Kirkeministeriet har bedt analysere den fremtidige økonomiske ramme og organisering af Folkekirkens It – bl.a. for at realisere den ambitiøse digitale strategi for Kirkeministeriet og folkekirken 2016-2020.

Kilde: Kirkeministeriet

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter