Landsforeningen har gennem et stykke tid arbejdet på at få gennemført en sidestilling af provstiudvalg og menighedsråd i budget- og regnskabsprocessen, således at der gælder samme regler. Det er nu sket. Baggrunden er, at provstiudvalgene i stigende grad indgår samarbejdsaftaler, der finansieres af den fælles økonomi i provstiet. Det er derfor vigtigt, at menighedsrådene har adgang til information om økonomien i de konkrete aftaler, således som man har det, når det gælder menighedsrådenes regnskaber.

I det enkelte menighedsråd bliver det nu fremover muligt at gå ind og se de samlede omkostninger forbundet med konsulentens arbejde. Niels Hørlyck

Formand for Landsforeningens Udvalg om Økonomi, bygninger og kirkegårde, Niels Hørlyck, siger om de nye regler:

- Menighedsrådene kan fx have indgået samarbejde om en fælles personalekonsulent i provstiet, som løser opgaver ude i sognene. I det enkelte menighedsråd bliver det nu fremover muligt at gå ind og se de samlede omkostninger forbundet med konsulentens arbejde. Det er et godt afsæt for efterfølgende at drøfte, hvad personalekonsulenten konkret løser af opgaver, og hvor meget personen er til stede i de enkelte sogne.

Det er vigtigt, fordi udgiften til personalekonsulenten i det tænkte eksempel tager penge fra andre opgaver, provstiet kunne løse for sognene. 

- Jeg opfordrer til, at menighedsrådene i fremtiden tænker på de nye muligheder som et værktøj, der kan bruges i forhold til provstiet. De fleste steder laver provstierne et glimrende arbejde med at løse opgaver for sognene, men for det enkelte sogn er det vigtigt at kunne argumentere på et oplyst grundlag, hvis man på et tidspunkt ønsker ændringer i sin opgaveløsning.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter