Forberedelserne til de kommende forhandlinger for overenskomsterne for de ansatte i folkekirken har stået på et stykke tid. Senest er kontaktpersoner og deltagerne på Folkekirkens Lederuddannelse blevet indbudt til at komme med deres ønsker til de fremtidige aftaler. Inge Kjær Andersen, der er formand for Landsforeningens personaleudvalg siger om processen indtil nu:

- Først vil jeg gerne sige tak til dem, der har valgt at bruge tid på at svare og gøre os skarpere på vores mål og indsatsområder op til forhandlingerne. Det er vigtigt for resultatet, at vi kommer hele vejen rundt i foreningen og får givet plads til at inddrage konkrete ønsker. Det har der nu været mulighed for, og vi har i personaleudvalget forholdt os til materialet og fastlagt en kurs for forhandlingerne.
 
Inge Kjær Andersen fortsætter: - På baggrund af medlemmernes svar, de erfaringer vi har fra rådgivning af vores medlemmer og en politisk gennemgang af centrale emner i aftalerne, har vi sat os tre mål for vores deltagelse i overenskomstforhandlingerne: At aftalerne bliver så enkle som muligt, giver mulighed for størst mulig fleksibilitet lokalt og bliver så ens som muligt for samtlige medarbejdere på arbejdspladsen.

Arbejdstidsregler i fokus 

Et af de områder, hvor Landsforeningen især vil have fokus på er arbejdstidsreglerne, hvor ønsket er smidige og ensartede regler. Det vil give en mere effektiv tilrettelæggelse af arbejdet lokalt, lige som også helhedsstænkning gennem mere tværfaglighed og nye samarbejdsformer på arbejdspladserne ligger foreningens forhandlere på sinde.
 
Næste skridt i forløbet er, at Landsforeningens repræsentanter mødes med de øvrige parter på arbejdsgiversiden for at finde frem til fælles krav til de nye overenskomster.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter