En præstebolig skal ideelt set have tre værelser og være sikret mod fugt, og så skal præsten og familien kunne boltre sig frit i haven, uden at blive generet af nysgerrige blikke. Det er en del af anbefalingerne i den fælles aftale, som Landsforeningen og Præsteforeningen har indgået. Parterne er blevet enige om en række anbefalinger, som menighedsrådene kan bruge som rettesnor, når de skal beslutte om, der skal købes nyt til præstegården.
 
Lone Hvejsel, bestyrelsesmedlem og Landsforeningens forhandler, mener, at det er vigtigt, at der nu er kommet en fælles aftale i stand:
- Både Præsteforeningen og Landsforeningen har længe haft en fælles ønske om, at det vil være godt for både menighedsråd og præster med en række fælles anbefalinger om tjenesteboligerne, siger hun om aftalen, der blev indgået 1. maj. 
 
I aftalen er der fælles anbefalinger for indretning, indeklima, udenomsarealer, brug af boligen og adskillelse mellem den tjenestlige og private del. Anbefalingerne bør ifølge aftalen indgå når menighedsrådet eller provsten gennemfører syn af tjenesteboligen, og når der træffes beslutninger om synsudsatte arbejder. Menighedsrådet kan på den måde gennem prioritering og planlægning over en flerårig periode opnå at kunne bringe tjenesteboligen i en standard, der svarer til anbefalingerne.
 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter