29 kandidater kæmpede om en af pladserne i Landsforeningens tyve mand store bestyrelse, og lørdag eftermiddag faldt de delegeredes afgørelse. Ni blev genvalgt, mens 11 blev valgte for første gang. Bestyrelsen udgør Landsforeningens politiske ledelse, og vælger selv sin formand søndag efter årsmødet.

20170520-P5200427-1-2.jpg

Bestyrelsesvalg

29 kandidater stillede op til bestyrelsesvalget, der er valgt for fire år ad gangen. Hvert stift har mindst én repræsentant i bestyrelsen, men som noget nyt blev alle kandidater valgt i én valgrunde. Bestyrelsen vælger selv sin formand søndag eftermiddag.

De følgende læge kandidater blev valgt til bestyrelsen:

 • John Skodsborg
 • Bodil Therkelsen
 • Søren Abildgaard
 • Peter Lauridsen Hundebøll
 • Inge Kjær Andersen
 • Jens Krogh
 • Anton Pihl
 • Karen Marie Haldrup la Cour
 • Hans-Henrik Nielsen
 • Ketty Sørensen
 • Tom Ebbe Jakobsen
 • Finn Poulsen
 • Susanne Møller
 • Karl Georg Pedersen 

Derudover blev også seks gejstlige valgt:

 • Carsten Bøgh Pedersen
 • Kaj Gambill Bollmann
 • Jørgen Samsing Bendixen
 • Iben Tolstrup
 • Hjørdis Kjærgaard
 • Per Damgaard Pedersen

Kandidaterne står oplistet efter stemmetal.

Kandidaterne præsenterede sig

Inden valget havde de mange kandidater haft mulighed for at præsentere sig for de 390 delegerede, der sammen med den siddende bestyrelse havde stemmeret ved valget.

Kandidaterne præsenterede sig over for de delegerede, der kunne stemme ved bestyrelsesvalget, her Søren Abildgaard, formand igennem de sidste to år.

Landsforeningens siddende formand Søren Abildgaard stillede op til bestyrelsen og blev lige som otte andre tidligere medlemmer genvalgt for de næste fire år. Søndag eftermiddag vælger den nye bestyrelse formand for de næste to år.

Den chance benyttede mange af årsmødedeltagerne sig af, og der blev udvekslet synspunkter om kirkepolitik og menighedsrådenes arbejdsopgaver ved bordene i de to store sale, hvor kandidaterne havde fået plads under hver sin ballon. 

Se også kandidaternes præsentation af sig selv op til valget her

Opdateret 20. maj 2017 kl. 18.10.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter