Det er bestyrelsen i Landsforeningen, som har inviteret til mødet, og blandt emnerne på mødet er en drøftelse af, hvordan den samlede interesseorganisation med distriktsforeninger og Landsforening i stadig højere grad kan være synlig og tilstedeværende i provstier og stifter.

I den forbindelse siger næstformand i Landsforeningen, Carsten Bøgh Pedersen: 

- Det er oplagt at spørge distriktsforeningerne, om de ser det som en opgave at være sparringspart i forhold til provstiudvalgene og/eller stiftsrådene. Og hvis svaret er positivt - hvad skal der så til for at de kan løse den opgave bedst muligt?

Næstformanden peger på muligheder som kompetenceløft, kvalificering af Landsforeningens ydelser til distriktsforeningerne og organisatoriske overvejelser.

Læs mere om midtvejsmødet her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter