En to-årig mistede livet i sommer, da et gravmonument væltede på Vestre Kirkegård i København. Københavns kommune, der driver kirkegården, har bebudet en gennemgang af kommunens fem kirkegårde, og nu opfordrer kirkeminister Bertel Haarder og Landsforeningens formand Søren Abildgaard menighedsråd og provstiudvalg i hele landet til at gøre det samme.

- Jeg vil opfordre menighedsrådene til at være opmærksomme på monumenter på kirkegården, der trænger til genopretning. Det er kun godt, at mange bruger kirkegården, men menighedsrådet må sikre at såvel skiltning som sikring af monumenter kan leve op til den brug. Der afholdes årlige syn over folkekirkens kirkegårde og mindst hvert fjerde år et syn med provstens deltagelse. Det er nærliggende at kigge nærmere på monumenterne ved disse syn, skriver kirkeministeren i et brev til menighedsråd og provstiudvalg.

Landsforeningens formand, Søren Abildgaard, tilslutter sig opfordringen om at gøre menighedsrådene opmærksomme på deres ansvar for eventuelt usikre gravsten.  

- Jeg kan fuldt ud tilslutte mig opfordringen fra kirkeministeren til, at der bliver kigget nærmere på gravmonumenter og gravsten ved synene over folkekirkens kirkegårde, så vi forhåbentlig kan undgå tragiske ulykker i fremtiden, siger han.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter