Et nyt projekt uddanner medarbejdere til at blive uddannelsesambassadører i folkekirken. Ambassadørerne skal med deres viden om fag og medarbejdernes forhold formidle budskabet videre om, at efteruddannelse er vigtigt - også i folkekirken.

Opstartsseminaret for projektets ambassadører blev afholdt på Landsforeningens sekretariat og var præget af mange perspektiver på efteruddannelse i folkekirken. 

 - Der kom mange gode refleksioner frem om uddannelse, og ambassadørerne har allerede et godt billede af, hvilken værdi uddannelse har givet i deres eget arbejdsliv, og til hvordan deres kollegaer også kan drage nytte af de mange muligheder, der er for videreuddannelse, siger Vivi Rolskov Jensen, som er projektleder og var med til at holde opstartskurset.

Fælles drøm om mere uddannelse
Projektet er et initiativ, som både Landsforeningen og medarbejdernes fagforeninger arbejder sammen om. Ønsket er, at flere vælger efteruddannelse til, så folkekirkens arbejdspladser bliver kendetegnet ved livslang uddannelse og stadig udvikling i medarbejdernes kompetencer. Det gavner både menighedsråd og medarbejdere. 

Uddannelsesambassadør Rasmus Sørensen fra kirkegården i Gladsaxe deltog på opstartsseminaret og siger om projektet:

- Ved at komme på uddannelse bliver man mere åben for forandringer og engageret i sit arbejde. Det drømmer jeg om, at mine kolleger også kunne komme til at opleve.

Om projektet 
Projektets formål er at uddanne et korps af uddannelsesambassadører. Uddannelsen afholdes i marts og maj måned. Herefter er tanken at ambassadørerne skal gøre deres virke i folkekirken gennem forskellige aktiviteter.

Kompetencesekretariatet har bevilliget Folkekirken/Kirkeministeriet midlerne til at gennemføre projektet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter