13. DECEMBER 2016

Samvirke er det centrale omdrejningspunkt

Landsforeningen og Præsteforeningen har udsendt et fælles brev til de nye menighedsråd, der minder om betydningen af det gode samvirke mellem præst og menighedsråd

pba_og_sa_edit.jpg

Landsforeningens formand Søren Abildgaard minder sammen med præsteforeningens formand, Per Bucholdt Andreasen, om vigtigheden af et godt samvirke mellem præst og menighedsråd. (Foto: Signe Ettrup)

Af: Eva Strøm

“Samvirke” er et centralt begreb for formanden for Landsforeningen af Menighedsråd, Søren Abildgaard, og derfor har han skrevet et brev til menighedsrådene i samarbejde med formanden for Præsteforeningen, Per Bucholdt Andreasen: 

- Vi har skrevet et fælles brev, fordi det er vigtigt, at alle i menighedsrådet, læg som gejstlig, forstår, at samvirke er det helt centrale omdrejningspunkt for menighedsrådsarbejdet. Menighedsrådet har et samlet ansvar for både det administrative og for de kirkelige anliggender. Der er ikke en arbejdsdeling mellem præst og menighedsråd, for præsten skal også forholde sig til det administrative og menighedsrådet til det kirkelige. Det er et samvirke, der også udtrykker den teologiske tanke, at et myndigt lægfolk og en præst, der er kaldet af menigheden, i samarbejde løfter opgaverne, forklarer Søren Abildgaard. 

I min sammenhæng betyder det, at jeg som menighedsrådsformand sørger for, at vores møder har et indhold, hvor vi også går i dybden med de kirkelige anliggender. - Søren Abildgaard

Læs brevet fra Landsforeningen og Præsteforeningen her

Det gode samvirke skal ifølge Landsforeningens formand sikre, at menighedsrådet kan leve op til det menighedsrådsløftets ordlyd om at sikre gode rammer for den lokale kirkes liv og vækst. Og det kræver, at man husker på samvirket i hverdagen:  

- I min sammenhæng betyder det, at jeg som menighedsrådsformand sørger for, at vores møder har et indhold, hvor vi også går i dybden med de kirkelige anliggender. I menighedsrådene har vi tit fokus på vores ansvar for personale, bygninger osv., men det er vigtigt, at vi også tager os tid til at drøfte, hvordan den lokale kirke til stadighed kan være relevant for sognets indbyggere, og hvordan vi sikrer kerneopgaver som fx gudstjeneste og diakoni, siger Søren Abildgaard.