Der var ikke en eneste sky på himlen over Castberggård ved Hedensted, da knap 100 medlemmer af provstiuvalg mødtes 10. september til minikonferencen "Fremtidens provstiudvalg". Anledningen var et ønske fra Landsforeningens bestyrelse om at starte en dialog om provstiets rolle i fremtiden. Det blev der rig lejlighed til på minikonferencen, hvor der tegnede sig en opfattelse af, at provstiet i dag og i fremtiden er en god hjælp for menighedsrådene:

- Provstiudvalget kan gøre det letterede at være menighedsråd ved at tage initiativ til samarbejde på de områder, som menighedsrådene har behov for, sagde Landsforeningens formand, Søren Abildgaard bl.a. i sin indledning.  

Hvor lidt eller hvor meget
Korte indlæg fra to indbudte gæster, biskop Tine Lindhardt og Provsteforeningens formand Jette Marie Bundgaard-Nielsen, og Landsforeningens formand, ridsede forskellige opfattelser af provstiuvalgenes rolle op. Er provstiet primært et geografisk afgrænset område, der sætter en økonomisk ramme og som selvfølgeligt også er en naturlig ramme om mange forskellige samarbejdsprojekter mellem menighedsrådene, som Tine Lindhardt argumenterede for? Eller skal provstiet spille en mere aktiv rolle og selv sætte initiativer i gang?

Provstiudvalget kan gøre det letterede at være menighedsråd ved at tage initiativ til samarbejde på de områder, som menighedsrådene har behov for Søren Abildgaard, formand for Landsforeningen af Menighedsråd

Jette Marie Bundgaard-Nielsen nuancerede biskoppens holdning. - Hele diskussionen om penge kaster noget andet af sig, for der er holdninger i penge. Så er vi inde på provstiudvalgets rolle og forventninger til det, som er vigtige at få afklaret. Vi ligger i mellem frihed og styring - og det er ikke sikkert, at vi ligger på samme måde i alle provstiudvalg, nogle har en hel motorvej at køre på - andre en smal sti. De lokale budgetsamråd skal være med til at afklare den forventning. Provstiudvalgene har kun den styring og de handlerum, de får foræret.Der har været en fornemmelse af, at den totale frihed er når provstiudvalget er inaktivt. Det vil jeg godt tale imod, for der foregår altid styring, så bliver den bare mere usynlig. Nogle menighedsråd løber med bolden for an andre. Her er det provstiudvalgets klare rolle at tale fællesskabets sag, sagde hun.

Kirkelukninger viste sig, at være et godt eksempel på provstiets rolle, når samarbejde gør ondt, som en deltager kaldte den svære proces, når en kirke skal tages ud af brug. Den fynske biskop mener ikke, at man skal lukke kirker, men skulle man komme i den situation, argumenterede hun for, at beslutningen ligger bedst hos menighedsrådet som hun mener er sig deres ansvar meget bevidst. Flere i salen og panelet var uenige- Jeg er ikke sikker på, at jeg er enig med Tine, sagde en i salen, der pointerede at der i en kirkelukning er noget psykologisk på spil, og at man derfor har brug for hjælp udefra.  

Mere dialog i fremtiden
Efter debatten om provstiets rolle tog deltagerne fat på at finde områder, hvor Landsforeningen kan hjælpe provstiudvalgsmedlemmer i deres arbejde. Næstformand Carsten Bøgh Pedersen fortalte om, hvad Landsforeningen allerede nu tilbyder, og derefter arbejdede deltagerne gruppevis med nye forslag. Han afsluttede mødet med at være overbevist om, at det ikke var sidste gang, at Landsforeningen inviterer til debat om provstiudvalg.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter