Et nyt projekt afprøver værktøjer, der skal gøre det nemmere at etablere et samarbejde mellem medarbejdere fra forskellige menighedsråd. 16 medarbejdere fra fire forskellige arbejdspladser i Midtjylland var 22. februar med til at skyde den første møderække i projektet i gang, da konsulenter fra Landsforeningen holdt kursus om samarbejde. Her afprøvede medarbejderne forskellige værktøjer, der senere skal indgå i en drejebog med eksempler på velfungerende samarbejder og værktøjer til at skabe gode rammer for kompetenceudvikling.

- Der kom mange gode refleksioner frem om at arbejde sammen i teams og de muligheder, det skaber for at støtte hinanden i kompetenceudvikling. Tilbagemeldingerne efter dagen var, at medarbejderne synes, at det var en spændende dag, siger Lisa Junge Jensen fra Landsforeningens projektenhed, som er ansvarlig for gennemførelsen af projektet.

Nye samarbejdsformer i folkekirken
I mange år har folkekirken været præget af, at de enkelte menighedsråd med tilhørende kirker og kirkegårde udgør separate arbejdspladser, hvor der ofte kun er ansat én inden for hver faggruppe. Sådan er det dog langt fra alle steder i dag, hvor flere og flere menighedsråd indgår samarbejdsaftaler om fx fælles drift af kirkegårde eller kirkekontorer.

- Jeg håber, at mange vil lade sig inspirere af de eksempler og værktøjer, som drejebogen vil præsentere, og at vi på den måde får øget faglighed gennem kompetenceudvikling. Samtidig kan der skabes en højere grad af fleksibilitet i de faglige teams i forhold til opgavevaretagelsen til gavn for alle parter, siger Elisabeth Jensen, Landsforeningens rådgivningschef og medlem af projektets styregruppe.

Om projektet
Projektets formål er at udvikle en drejebog og værktøjer, der skal skabe gode rammer for kompetenceudvikling i faglige teams. Drejebogen forventes at være færdig i løbet af efteråret 2016.

Kompetencesekretariatet har bevilliget Folkekirken/Kirkeministeriet midlerne til at gennemføre projektet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter