- Landsforeningen af Menighedsråd har lavet et debatoplæg om rekruttering, der kan sættes på dagsordenen til næste menighedsrådsmøde. Oplægget stiller vigtige spørgsmål, som kan være med til at sikre grundlaget for at samle et godt hold, siger Søren Abildgaard, formand for Landsforeningen.

Oplægget er sendt til sognenes e-postkasser og kan også hentes på menighedsraad.dk. Søren Abildgaard siger videre:

- Når der til september opstilles nye medlemmer til menighedsrådene, så handler det groft sagt om to ting: At få valgt stærke og repræsentative menighedsråd.

At rådene er stærke, handler om at have så gode kompetencer som muligt, fortæller formanden. Hvis et afgående medlem fx er kasserer, så handler det om at finde en ny, der har mod på økonomistyring og regnskab. Hvis kontaktpersonen beslutter ikke at genopstille, så skal man ud at finde en anden, der har lyst til at have ansvar for personalet.

- Det er også vigtigt, at menighedsrådet er repræsentativt, så det afspejler hele sognet. Ved at diskutere, om den afspejling er til stede i det nuværende menighedsråd, kan man blive opmærksom på, hvilke grupper der eventuelt bør opfordres til at stille op.

Udfordringen er, siger formanden, at mange har tendens til at rekruttere personer, der minder om dem selv. Men der er brug for, at alle dele af menigheden føler sig repræsenteret af menighedsrådet, så vi sammen kan skabe gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst, og så folkekirken fortsat opleves som relevant blandt medlemmerne og lokalt i de enkelte sogne.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter