Det hele starter med en forsamling i et lokale. Måske i sognegården, eller hjemme hos menighedsrådsformanden. Samlet om at vælge et nyt menighedsråd,der i de næste fire år skal lede detkirkelige liv i sognet, nogle gange sammenmed præsten. Andre gange alene. Men når man vælger et nyt menighedsråd har det konsekvenser for resten af den demokratiske og folkelige side af folkekirken, hvoralle de øvrige valg leder tilbage til der,hvor vi startede. I et lille lokale med en flok kirkeligt engagerede mennesker.

Indtil nu har opstillingsmødet ikke været bundet fast af regler og vejledninger.Det har været alle frit for, hvordan det blev gennemført. Nogle har brugt hemmeligeafstemninger, mens andre rakt hånden op. For så vidt er det stadig sådan, men alligevelhar en ny vejledning om opstillingsmødet sat en retning for møderne. Den handler om især at have en tydelig dagsorden og stemme hemmeligt og skriftligt.

– Et godt opstillingsmøde sikrer, at manfår koblet orienteringen om, hvad menighedsrådet arbejder med, og hvilke planer der er, med en mulighed for at tage stilling til, hvem der skal sidde i rådet i næste periode, siger Søren Abildgaard, Landsforeningensformand. Den nye vejledning lægger op til, at opstillingsmødet foregår i direkte forlængelse af det lovpligtige orienteringsmøde. På den måde kan de forsamlede forholde sig til fortiden og fremtiden på samme møde og lave koblingen mellem indholdet i menighedsrådsarbejdet og udvælgelsen af kandidater.

Demokratisk legitimitet
Menighedsrådene er det demokratiske grundlag for folkekirken, også på provsti og stiftsniveau. Derfor er det ifølge Søren Abildgaard vigtigt, at menighedsrådene er sammensat så repræsentativt som muligt, så rådene afspejler sognet.

– Det at opstillingsmødet foregår efter en god praksis kan sikre, at man får repræsentativiteten i orden, og at man får et kvalificeretgrundlag at stemme på, både i forholdtil holdninger og kompetencer. Udvælgelsen af kandidater bør foregå i åbenhed, og en skriftlig afstemning er vigtig for den demokratiskelegitimitet. I dag er der ingen regler for, hvordan 95 % af valgene foregår, men med den nye vejledning gives der goderåd baseret på best practice, og det vil være godt at udbrede til alle menighedsråd, siger formanden, der håber, at man alle steder vil kunne lade sig inspirere af guiden.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter