I dag er it mere end rå regnekraft og en smart måde at få kontorets ringbind til at fylde mindre. Det er en genvej til personlig kontakt, og for mange en naturlig måde at holde kontakten ved lige med venner og organisationer, man har en tilknytning til. Det har kirkeminister Bertel Haarder taget konsekvensen af i den nye digitale strategi for folkekirken, han netop har godkendt.

It-styregruppen, hvor Landsforeningen er repræsenteret, står bag strategiens analyser og anbefalinger, og Landsforeningens repræsentant, Inge Kjær Andersen, er tilfreds med retningen for de næste fire år:

- Den nye strategi er et godt pejlemærke for arbejdet med it i folkekirken. It er en så naturlig del af samfundet, at det ikke er nok kun at tænke det som et administrativt værktøj. Vi har i menighedsrådene også brug for digitale løsninger, som vi kan bruge i vores kirkelige arbejde, fx i dåbsarbejdet og konfirmationsforberedelsen. 

Strategiens mål
Der er opstillet i alt otte mål i den nye strategi, der skal gælde de næste fire år, bl.a. en bedre digital arbejdsplads, adgang til it uanset udstyrstype og klare rammer for prioritering af nye opgaver. Især det sidste er vigtigt ifølge Inge Kjær Andersen. Det mål vil give en bedre styring af, hvilke it-systemer som folkekirken selv må udvikle, mener hun og pointerer, at udvikling af nye systemer ikke må ske på bekostning af sikker drift og brugervenlighed. 

- Alt i alt er jeg tilfreds med at, de synspunkter vi har lagt vægt på i forarbejdet til strategien, er kommet med, slutter hun.

Kirkeministeriet offentliggør strategien i starten af april. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter