Dåbsstallet i folkekirken falder. I 1990 blev over 80 % af alle nyfødte døbt, mens tallet var 63 % i 2014. Flere steder i landet er der på både stifts- og provstiniveau sat fokus på dåb. Både større eller mindre og meget forskellige initiativer er i spil for at bidrage til, at faldet ikke fortsætter. Desværre findes der ingen samlet oversigt over initiativerne, og gode lokale eksempler risikerer derfor at forblive lokale.

I folkekirken er vi gode til at lære af hinanden. For 30 år siden fandtes der kun minikonfirmander enkelte steder, men så hørte andre om den gode idé, og nu har vi det overalt. Per Damgaard Pedersen, formand for styregruppen

Landsforeningens bidrag til problematikken er at skabe overblik over de mange dåbsinitiativer og bagefter udbrede kendskabet til gode eksempler, fortæller Per Damgaard Pedersen fra bestyrelsen. Han er formand for projekets styregruppe, der netop har modtaget 1,2 mio. kr. i støtte fra Folkekirkens fællesfond. 

- I folkekirken er vi gode til at lære af hinanden. For 30 år siden fandtes der kun minikonfirmander enkelte steder, men så hørte andre om den gode idé, og nu har vi det overalt. Spagettigudstjenester og babysalmesang er nyere eksempler på samme historie: Nogle har fået en god idé og har taget et initiativ. Og så har det bredt sig. Vi vil gentage historien. Hensigten med dåbsprojektet er den samme: Først vil vi indsamle gode initiativer og ideer, og så vil vi udbrede kendskabet til dem. Så ideérne kan komme til at gavne langt ud over den lokale sammenhæng, hvori de blev født, siger han.

Projektet løber over to år. I løbet af 2017 indsamles eksempler, der i løbet af 2018 bl.a. vil blive gjort tilgængelige i en vidensbank, der endnu ikke har fundet sin endelig form. Styregruppen består ud over Per Damgaard Pedersen af Erik Vind fra Landsforeningens bestyrelse, biskop Henrik Wigh-Poulsen, provst Paw Kingo Andersen og en repræsentant fra Folkekirkens Videns- og Uddannelsescenter og de Frie Folkekirkelige Organisationer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter