Ifølge lovgivningen skal menighedsrådet indhente en børneattest for ansatte og frivillige, der arbejder med børn. Børneattesten blev obligatorisk i 2005, og i 2012 blev reglerne strammet yderligere i forhold til tidligere. De nuværende regler skelner mellem ansatte, der har direkte kontakt med børn under 15 eller mulighed for det, og øvrige medarbejdere. Menighedsrådene er ikke forpligtet på at indhente børneattester på medarbejdere i den sidste gruppe, men de opfordres alligevel til det.

- Landsforeningen anbefaler, at der ved alle ansættelser indhentes en børneattest, siger Lone Wellner Jensen, der er formand for Landsforeningens personaleudvalg. Det giver sikkerhed i ansættelsesproceduren at gøre det hver gang, mener hun og tilføjer: - Vi har en forpligtelse til som arbejdsgivere at passe godt på de børn, som kommer hos os i kirkerne.

Lone Wellner Jensens opfordring kommer i kølvandet på historier i JyskeVestkysten om menighedsråd, der ikke har indhentet attesterne. Til det siger hun: 

- Jeg opfordrer de menighedsråd, der ikke har styr på attesterne, til at få bragt orden i sagerne og tage kontakt til vores rådgivning, hvis de har spørgsmål. Vi regner også med, at stifterne i deres generelle rådgivning om ansættelser minder menighedsrådene om, at der skal indhentes attest.

Fakta
Ifølge lov om indhentelse af børneattester, skal der indhentes børneattester for personer, der som led i udførelsen af deres opgaver, skal have direkte kontakt med børn under 15 år samt for personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med dem. 

Siden loven trådte i kraft i 2005 er kredsen af personer, der skal indhentes børneattester på, blevet udvidet, så der, udover personale, der skal beskæftige sig med børn som led i udførelsen af deres opgaver, også skal indhentes børneattest på personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med dem.

På baggrund af udvidelsen af personkredsen anbefaler Landsforeningen, at menighedsrådet indhenter børneattester i forbindelse med ansættelser af alle personalekategorier.

Kravet gælder ikke kun for de lønnede ansatte, men også for de frivillige. Det vil sige, at alle der på en eller anden måde skal deltage i arbejdet med børn under 15 år eller færdes fast blandt børn under 15 år i kirkens regi, og som ad den vej har direkte kontakt med børn eller har mulighed for direkte kontakt skal menighedsrådet indhente børneattest på, inden de påbegynder hvervet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter