Solen skinnede lystigt som var den bestilt til lejligheden, da knap 600 menighedsrådsmedlemmer og gæster satte hinanden i stævne på Landsforeningens årsmøde i Nyborg. Årsmødet er stedet, hvor menighedsrådsmedlemmer mødes om diskussioner af kirkepolitiske emner og lader sig inspirere til nye løsninger på lokale udfordringer. Et fast element er formandens kommentarer til den aktuelle folkekirkelige situation, hvor Landsforeningens formand ser tilbage på året, der gik, og kigger fremad mod de opgaver og debatter, som vil præge folkekirken det næste år. 

I sin formandskommentar i år satte formand Søren Abildgaard bl.a. fokus på præstemangel.

- Præstemangel ser ud til at blive de kommende års store udfordring. Der er behov for at overveje mulighederne for at øge rekrutteringen og fastholde præster i embederne. Det kræver bl.a., at vi medvirker til at skabe attraktive stillinger og bæredygtige embeder i alle dele af landet. Menighedsrådene har også her en væsentlig opgave i at skabe grundlag for at kalde den præst, der passer til både nuværende og fremtidige behov i sognet, sagde han.

Menighedsråd i medierne
Landsforeningens formand tog sig også tid til i sin tale at kommentere den sidste tids debat i medierne om menighedsrådenes manglende kompetencer og professionalisme. 

- Vi kan ikke finde ud at at styre hverken den lokale kirkes økonomi eller dens ansatte, lyder det. Løsrevne eksempler bliver brugt til at skabet et fortegnet billede af virkeligheden i folkekirken. Skulle der her i salen sidde et enkelt frustreret menighedsrådsmedlem eller to, som efterhånden har mistet lysten til at arbejde for den lokale menigheds bedste, kan man ikke fortænke jer i det, sagde han.

Men selvom der kan være langt imellem anerkendelsen af menighedsrådsmedlemmernes ansvar, er der nok at glædes over i folkekirken for dem, der vil, ifølge Søren Abildgaard. 

- Der er mange gode og inspirerende fortællinger at hente fra dagligdagen i folkekirkens sogne og menigheder.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter