Formand for Landsforeningen af Menighedsråd, Søren Abildgaard, indledte med at sige, at arrangementet var et uformelt samtaleforum uden referater, hvor de ca. 300 deltagere kunne lære af hinanden og lade sig inspirere.

Og sådan blev det. Clement Kjærsgaard styrede med vanligt sikkert snakketøj debatten, så der blev sat ord på de væsentlige spørgsmål: Hvor folkelig skal en folkekirke være? Hvordan skal en folkekirke agere i en tid, som ikke længere er national i traditionel forstand?

Danskerne afskaffer folkekirken
Præst og journalist Sørine Gotfredsen lagde sig blandt oplægsholderne på en position, der af flere blev opfattet som snæver nationalistisk uden hensyntagen til det globale.

Sådan så hun ikke selv på det og sagde blandt andet:

-Danskerne er i færd med at afskaffe deres egen folkekirke, at gøre folkekirken til en integrationsmaskine, men det vil være folkekirkens død. I stedet skal vi vende det rundt, i en global tid skal vi reagere modsat. Hvorfor fokusere på folk med anderledes tro, når problemet er danskernes manglende viden om kristendom.

Til det sagde Kirsten Andersen, formand for Grundtvigsk Forum:

-At forbinde det lokale med det globale er kristendommens kerne, kristendommen stiller ethvert menneske det samme sted i forhold til Gud, det kan vi ikke se bort fra. Det hedder folkekirke ikke danskerkirke, det er folkets kirke, hvordan folket end ser ud.

Sørine Gotfredsen replicerede:

-Jeg hører nogle sige, at hvis folkekirken skal overleve, er vi nødt til at give køb på nogle ting. Det er en modsigelse af kristendommen at lade andre religiøse stemmer få udtryk i folkekirken. Jeg er bekymret for, at vi er i gang med at erodere klippegrunden, vi står på.

Søren Dalsgaard fra Folkekirkens Asylsamarbejde var ikke enig:

-I Kolding findes en økumenisk menighed, og det må være et mål for folkekirken, at vi får migrantpræster i provstierne og også bliver åbne for dobbelt medlemskab, så man både kan være luthersk kristen og have et tilhørsforhold til det kristne fællesskab, man er rejst eller flygtet fra.

Dialogen er vigtig
Biskop i Viborg Stift, Henrik Stubkjær, mente, at den økumeniske dialog bliver vigtigere og vigtigere i en verden, som hastigt forandrer sig

Under den halvanden time lange session var der stor spørgelyst fra de fremmødte i salen. En af dem sagde til Sørine Gotfredsen, at globaliseringen er redningen for hendes projekt. De kristne, der kommer til os udefra har mere substans i det kristne, end vi selv har i konsensus Danmark. De udfordrer os og fører til en skærpelse af vores egen tro.

Sørine Gotfredsen var enig et stykke af vejen: 

-Det tror jeg er rigtigt, men hvis resultatet er en gradvis udskiftning af folkekirkens menighed, så ser jeg det ikke som noget positivt. Hvis vi får flere dybt troende ind, så fjerner vi os fra folket. Det, du taler for, er en udskiftning af medlemmerne i folkekirken.

Kirsten M. Andersen replicerede: 

-Hvorfor lave det til et enten-eller. Du fortegner, Sørine. Du taler ned til den gruppe danskere, som tror på et eller andet uden at have defineret det. De har styr på deres ønsker og længsler.

Sørine Gotfredsen lukkede tråden ned med følgende svar: 

-Mit svar til indlægget fra salen var, at jeg ikke vil afvise dem udefra. Men vi svigter danskerne ved at gøre det.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter