På blot syv år er antallet af studerende på Pastoralseminaret, der danner bro mellem teologistudiet og jobbet som præst, faldet til næsten det halve. Når man holder det lave antal studerende op mod de mange præster, der de næste ti år forlader arbejdsmarkedet, er konklusionen, at folkekirken inden for den nærmeste fremtid kommer til at mangle præster. 

Mads Djernes er en af de teologistuderende, der rent faktisk endte som præst, men vejen var lang, fordi han i første omgang ikke følte sig klar til ansvaret som præst med sjælesorg og eksistentielle kriser. Han var han ikke den eneste på sin årgang, der havde svært ved at se sig selv med præstekrave på i sit første job:

- Ved en af de første undervisningstimer blev vi spurgt, hvor mange der havde lyst til at blive præst. Vi var vel 60-70 studerende i lokalet, og under en håndfuld rakte hånden op. Så det med at være præst er ikke noget, der i ret høj grad diskuteres på teologistudiet, siger Mads Djernes, der efter en del års pause fra studierne vendte tilbage til teologistudiet og i dag er præst i Egå uden for Aarhus. 

Halvering af studerende
Følelsen af ikke at ville være præst, står Mads Djernes ikke alene med.  Ifølge Birgitte Gråkjær Hjort, leder af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, står folkekirken over for en mangel på præster inden for ganske få år. Centeret har undersøgt hvor mange studerende, der bliver færdige som teologiske kandidater, hvor mange der fortsætter på Pastoralseminariet, og hvor mange præster der forlader deres embede inden for de kommende ti år. 

- Når vi ser på tallene, tegner der sig et billede af præstemangel. Vi har i flere år oplevet fald i antallet af studerende. På syv er der tale om en halvering, siger hun.

Præst på nye måder
I weekenden mødes ca. 600 menighedsrådsmedlemmer til årsmødet i Landsforeningen af Menighedsråd for bl.a. at diskutere, hvad folkekirken kan stille op. Lone Wellner Jensen, provst i Kerteminde og formand for foreningens personaleudvalg, mener at der skal tænkes nyt:

- Det kan være, at der skal arbejdes på at lave en tillægsuddannelse, så vi kan få præster på anden vis. Der kunne for eksempel være nogle humanister, der via en tillægsuddannelse kunne få smag for præsteembedet.

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter