En række emner blev drøftet, blandt andet forslag til ny kontingentmodel, opgavefordeling mellem sogne og provsti samt rekruttering og fastholdelse af præster.

Der blev også talt om modulopbygget lederuddannelse for menighedsrådsmedlemmer. Det er tanken, at uddannelsen skal afløse fyraftensmøderne, der tidligere har været afholdt rundt om i landet. Den modulopbyggede lederuddannelse vil give flere kompetencer til deltagerne, end det hidtil har været muligt at få.

- Vi er interesseret i at klæde vores medlemmer på så godt som muligt. Og eftersom det er tanken, at distriktsforeningerne skal udbyde lederuddannelsen i distriktet, giver det god mening at spørge dem, hvordan de forholder sig til sådan et initiativ, siger Landsforeningens formand for udvalget om Personale, Lone Wellner Jensen.

Det er tanken, at det præcise indhold i uddannelsen vil blive udviklet sammen med erfarne kontaktpersoner. Uddannelsen har været kørt som et pilotprojekt i udvalgte sogne. Her har erfaringerne været positive. Mange har været glade for at få et uddannelsesmæssigt løft, som rækker videre end bare et dagskursus.

På formandsmødet var der bred opbakning til Landsforeningens ønske om at udbyde modulbaseret lederuddannelse. Det glæder Landsforeningens formand, Søren Abildgaard.

- Det fortæller mig, at vi har ramt rigtigt med den nye lederuddannelse. Det er vigtigt, at vi kan tilbyde den uddannelse, som medlemmerne efterspørger. Det er positivt, at vi kan gøre det nemmere at sidde i menighedsråd ved at kvalificere medlemmerne med uddannelse.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter