Kirkeministeriet har sammen med Landsforeningen af Menighedsråd valgt kommunikationsbureauet Geelmuyden Kiese til at stå for en kampagne rettet mod kandidater til menighedsrådsvalget. Kampagnen skal få flere danskere til at overveje at bruge tid i et menighedsråd. Og det er ikke en let opgave, fortæller kreativ direktør Karne Lykkebo: 

“Den danske folkekirke er en voldsom stor del af mange menneskers tilværelse. Selvfølgelig for dem, der kommer regelmæssigt, men også for dem, der ”bare” kommer ved bestemte lejligheder eller bruger nogle af de mange tilbud, der er i kirken. Desværre er det generelt blevet sværere og sværere at engagere folk i frivilligt arbejde. Den nye valuta er tid, og folkekirken er blevet sat på linje med mange andre ting, der også er vigtige. 

En øjenåbner
At noget er svært betyder dog ikke, at det er umuligt. Kampagnen skal først og fremmest fortælle kandidaterne om menighedsrådenes arbejde og opstillingsmøderne d. 13. september. Og målet er at få flere til at reflektere over deres engagement i folkekirken: 

- Det, vi rigtig gerne vil, er at flere mennesker får øjnene op for, at de faktisk har et engagement i deres kirke. Kirkegængere er på retur, men kirkebrugere er vi mange, der er. Og dem der bruger kirken til litteratur, musik, børn med mere har faktisk et stort engagement i kirken, selvom de ikke slider på kirkebænken søndag kl. 10, konstaterer Karne Lykkebo og fortsætter:

- Hvis vi skal have fat i folk, der ikke oplever sig selv som traditionelt kirkeligt engagerede, så skal vi gå nye veje. Derfor bliver omdrejningspunktet for kampagnen det moderne forsamlingshus, Facebook, fortæller Karne Lykkebo, der også godt vil sætte ord på, hvad en sådan kampagne kan få af effekt: 

- Vil folk komme til at stå i kø for at komme ind til opstillingsmøderne? Det er nok tvivlsomt. Men jeg vurderer, at vi godt kan lykkes med at få folks øjne op for det vigtige arbejde, som kan og skal laves i menighedsrådet. Og det er første skridt på vej mod et kandidatur.

Læs mere om Landsforeningens hjælp til valget i det kommende nummer af Menighedsrådenes Blad, der lander i postkassen sidst på måneden. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter