Landsforeningen har netop offentliggjort sin årsberetning, der skal behandles på foreningens årsmøde 10.-12. juni i Nyborg. I beretningen kan man dykke ned i de mange politiske sager, der har optaget foreningen siden sidste årsmøde. Et af de emner, der har fyldt er spørgsmålet om, hvordan opgaverne i folkekirken skal fordeles. Skal alle løses i sognet? Eller skal man flytte opgaverne, så det i højere grad bliver provstiet, der danner ramme?

Ikke kun strukturelle emner har optaget foreningens bestyrelse, også de mere indholdsmæssige, som fx samtalerne om dåb på det nyligt afholdte Folkekirkemøde. Baggrunden for den nye lederuddannelse bliver også beskrevet, lige som det nye økonomisystem FLØS II får kritiske ord med på vejen.

Deltagere på årsmødet får tilsendt beretningen.

Nyt bilag til årsmødet
Årsberetningen indeholder årsrapporten og en række bilag til årsmødet til juni, fx oplæg til debatter og budgetter. På årsmødet skal der også diskuteres nye principper for de kurser, som Landsforeningen udbyder. Til den debat har bestyrelsen lavet et forslag.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter