Folkekirkens arbejdsmiljø har flere gange været under lup i undersøgelser i de senere år, og en af konklusionerne er, at en højere prioritering af samarbejdet kan højne trivslen og arbejdsglæden på de folkekirkelige arbejdspladser. Et nyt dialogværktøj giver mulighed for en forebyggende dialog om samarbejdet i landets sogne. Tanken er, at menighedsråd og ansatte i fællesskab gennemgår fem opdigtede, men realistiske historier fra dagligdagen. Her følger en af historierne.

En historie fra hverdagen

Medarbejderne i sognet samles hver tirsdag formiddag til fælles morgenbrød, kaffe og et uformelt møde(dvs. uden dagsorden, referent, mødeleder m.v.) om den kommende uges aktiviteter. Vi har stukket hovedet indenfor:

Folk er ved at ankomme og finder langsomt en kop og en plads omkring bordet. Kirketjeneren stiller to kander kaffe på bordet. Mens der stadig skramles med stole, og førend graveren har fået sat sig, henvender præsten sig til ham:

Præsten: Fik du talt med Jens Hansen om hans mors gravsted?

Graveren: Ja, men altså, det er jo, fordi han ikke kan huske, hvad han selv har sagt. Han ville jo...

Præsten: Men det skal jo løses. Vi kan jo ikke have den hængende til evig tid. Ellers må jeg tale med ham. Jeg ser ham jo jævnligt omme i hallen.

Kordegnen: Hvad drejer det sig om? Jeg synes ikke, jeg har hørt om utilfredshed...

Præsten: Det er heller ikke noget særligt, men det kan det jo blive.

Kirketjeneren: Jeg kunne godt tænke mig at vide, om der er styr på høstgudstjenesten på søndag?

Organisten: Musikken er der styr på.

Præsten: Hvad er det, du gerne vil vide? Det ceremonielle kører på rygraden, og prædikenen er godt på vej.

Kirketjeneren: Det kunne være, at udsmykningen skulle kunne noget særligt..

Præsten: Udover at være efterårets farver?

Kirketjeneren: ... vi har jo nogle gange holdt det meget konkret til bondens høst og andre gange mereabstrakt... sådan livets gang.

Kordegnen: Måske kan vi prøve at gennemgå de næste ugers aktiviteter sådan lidt kronologisk.Præsten: Altså, en høstgudstjeneste handler jo i vor tid om livets høst. Det skal jeg nok sige noget om.

Hvilken blomst eller farve har jeg fuld tiltro til, at det klarer du fint.

Kirketjeneren: Nå, men så... skal der være plads til koret eller musikanter oppe ved døbefonten – eller har jeg frit spil?

Præsten: Nej, der kommer mini-konfirmanderne jo med et indslag.Kirketjeneren: Nå, men det havde jeg bare ikke lige hørt.

Graveren: Nu lyder det pludselig lidt større, end det plejer. Skal der pyntes op udenfor? For så vil jeg godt vide det.

Overvej i 3 minutter med dig selv

  • Hvad bemærker du i samtalen?
  • Hvad fortæller samtalen om samarbejdet i sognet?

Læs mere

Det nye dialogværktøj er udviklet som opfølgning på blandt andet “Analyse af indhold og omfang af mobning blandt præster i folkekirken” fra 2017. Redskabet er udviklet af Oxford Research, som bl.a. stod bag den store arbejdsmiljøundersøgelse i 2013.

Læs mere og hent hele værktøjet på www.folkekirkenspersonale.dk.

Drøft i fællesskab

  • Hvad bemærker I i samtalen?
  • Hvad fortæller samtalen om samarbejdet i sognet?
  • Kan nedenstående sætning omformuleres, så den i højere grad indbyder til samarbejde?”Hvad er det, du gerne vil vide? Det ceremonielle kører på rygraden, og prædikenen er godt på vej”.
  • I hvilke situationer oplever I, at det er svært at have en god dialog?
  • Hvad gør det lettere at tale om det, der er svært?

Afrund

  • Hvad opfatter I som almindelig pli i samtaler?

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter