Hvad kan man opnå?
Gennem mindre energiforbrug kan der være mange penge at spare:

 • Kontant besparelse på udgifter til el, vand og varme.
 • Miljøbesparelser. Det, der er godt for kirkekassen i form af besparelser, vil også ofte være godt for miljøet. Det er for nogle kirker en væsentlig værdi for arbejdet med at spare på ressourcerne, at man gerne vil efterlade jorden i så god stand som muligt.
 • Fællesskab omkring det at værne om ressourcerne.

Hvad går det ud på?
Menighedsrådenes bygninger - kirker, sognegårde og kontorer – er med deres størrelse og alder ofte dyre at opvarme. Brugen af bygningerne året rundt og højtiden i vintermånederne, kræver meget energi. Samtidigt kan der være et stort forbrug af el og vand, og mange kirker har store og energikrævende lysinstallationer. Her kan det være relevant at undersøge, om der er muligheder for energibesparelser.

 • Varmestyring
  I forhold til varmeforbruget i kirkerne kan man installere dataloggere, som overvåger forbruget. I nogle provstier er man gået sammen om at købe dataloggere, da de kun skal anvendes til at analysere forbruget.

  Ved efterfølgende at etablere varmestyring er der store muligheder for at begrænse forbruget. Elektronisk varmestyring betyder, at man ved at indtaste tidspunkter og varighed af gudstjeneste og kirkelige handlinger mm. indstiller anlægget til at tænde for varmen på en måde, så der anvendes mindst mulig energi samtidigt med, at den varme, man oplever i kirken, er bedst mulig. Når først anlægget er installeret, er det meget enkelt at anvende.

  Der findes modeller, hvor medarbejdere hjemmefra pc’en kan indstille anlægget og herved spare turen hen til kirken. Et konkret eksempel er, at kirketjeneren indstiller anlægget hjemmefra i stedet for at tage hen i kirken for at tænde for varmen aftenen før.

 • Vand- og elforbrug
  Vand- og elforbruget undersøges, og det analyseres, om der er mulighed for billigere løsninger. Det kan fx være spørgsmål som, hvordan vandforbruget er, og om der er installationer, som bruger uforholdsmæssigt meget vand. Er der mulighed for at bruge elsparepærer?
  Der findes forskellige initiativer, man kan lade sig inspirere af.

 • Grøn kirke
  Grøn kirke er landsdækkende initiativ, som arbejder med miljøforbedringer i kirker. Det har et religiøst aspekt i form af særlige gudstjenester. Hvis man som kirke kun er interesseret i de økonomiske aspekter, kan man lade sig inspirere af dele af materialet.

  Materialet til grøn kirke er gratis og tilgængeligt på www.groenkirke.dk, og man kan også anvende det med henblik på at spare økonomiske ressourcer. Det, der er godt for miljøet, vil ofte også være godt for pengepungen.

Omkostninger
Der kan være udgifter forbundet med dataloggere, som koster ca. 1.500 kr. Udgifter til rådgivning vedrørende fremtidig brug af mindre energi er almindeligt, herunder fx etablering af varmestyring.

Der kan også være brug for andre investeringer i form af nyt udstyr, der i længden er mere energirigtigt og sparer penge, men kræver en investering.

Læs hvordan Favrskov Provsti sparer på energien med dataloggere. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter