191014_mr-valg-orienterings-kimbrostrom-160420.jpg

Dagsorden til orienteringsmødet

1. Velkomst ved menighedsrådets formand

2. Valg af dirigent

3. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering
om det kommende menighedsråds opgaver

4. Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg
ved menighedsrådet og debat

5. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det
kommende års budget

6. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, samt orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg

7. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til
menighedsrådet

8. Afklaring af, hvem der eventuelt er interesseret i at opstille som
kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen i september

VF2.png

Dagsorden til valgforsamlingen

1. Velkomst ved formanden for valgbestyrelsen.

2. Valg af dirigent.

3. Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige   arbejde.

4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet.

5. Kandidaternes egen præsentation.

6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne.

7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen.

8. Skriftlig og hemmelig afstemning.

9. Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen.

10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure.

11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om mulighed for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste.

12. Eventuelt.

 

 1. Skal vi afholde orienteringsmøde og valgforsamling på de fastsatte datoer?
  Nej. Grundet de særlige omstændigheder med Corona-situationen har Kirkeministeriet den 13. maj 2020 udsendt en bekendtgørelse, hvor kravet om afholdelse af Orienteringsmødet den 9. juni er blevet suspenderet. Således kan mødet nu afholdes på en valgfri dato frem til den 21. august 2020.

  Samtidig er det stadig muligt at afholde det årlige menighedsmøde og orienteringsmødet som to selvstændige møder. Annonceringsfristen er som hidtil to uger før mødet afholdes.

  Valgforsamlingen skal afholdes den 15. september. Eneste undtagelse er, hvis man er et flersognspastorat, hvor sognene ikke har fælles menighedsråd. Her kan der afholdes særskilte valgforsamlinger fra den 15.-20. september 2020. Fælles menighedsråd kan vælge at afholde valgforsamling fælles 15. september.

 2. Er der en fast dagsorden til det offentlige orienteringsmøde?
  Ja, både orienteringsmøde og valgforsamling skal afvikles efter en fast dagsorden, og begge møder ledes af en dirigent, der vælges af de fremmødte mødedeltagere. Til valgforsamlingen må dirigenten ikke være medlem af valgbestyrelsen.

 3. Er kirkebladet dækket ind under ”stedlige dagblade og lokalaviser”, hvis det husstandsomdeles?
  Nej det er det som udgangspunkt ikke. Formålet med annoncerne er at sikre at orienteringsmødet synliggøres overfor så mange interesserede som muligt. Det handler altså om, at annoncen bliver set af så mange som muligt.

 4. Er der en frist for at give meddelelse om fordeling og antallet af medlemmer i et fælles menighedsråd til biskoppen?
  Ja, det er der. Fristen er 1. april 2020.


 5. Hvem får automastisk adgang til Valgsystemet?
  Det er valgbestyrelsens formand, der automatisk får adgang til Valgsystemet.

På den Digitale Arbejdsplads vil der løbende blive opdateret med flere Ofte Stillede Spørgsmål omkring menighedsrådsvalget.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter