COLOURBOX22266036.jpg

Du kan finde den samlede valgvejledning, regelgrundlaget, blanketter m.m. på Den Digitale Arbejdsplads ved at søge på Menighedsrådsvalg 2020.

Link til DAP: klik her
Inde på Den Digitale Arbejdsplads findes Valgsystemet således: Forside -> Håndbøger -> Valgvejledning 2020

Link til Valgportalen, hvor du finder markedsføringsmaterialer: klik her

 

Opdateret 20. maj 2020

Datoerne er sidste frist og fastsat ved lov, Landsforeningen opfordrer derfor til, at rekruttering, annoncering, opgaver og information om valget foregår løbende og ikke blot lige op til de fastsatte tidsfrister.

Det offentlige orienteringsmøde, som oprindeligt skulle have fundet sted tirsdag den 12. maj sammen med det årlige menighedsmøde, efterfølgende udskudt til 9. maj grundet COVID-19 situationen, kan nu afholdes på en valgfri dato frem til 21. august 2020. Den lovpligtige annoncering skal ske senest 14 dage før mødets afholdelse. Det er ikke en forudsætning, at orienteringsmødet afholdes sammen med det årlige menighedsmøde, der afholdes som led i menighedsrådets arbejde med det kommende års budget og aflæggelse af regnskab for det foregående år.
Læs bekendtgørelsen her

7. august: frist for annoncering af orienteringsmødet.

18. august: frist for annoncering af valgforsamling i stedlige dagblade eller lokalaviser i trykte eller digitale udgaver. Valgbestyrelsen kan vælge at udsende indbydelser til de stemmeberettigede med Digital Post via Valgsystemet.

21. august: Frist for afholdelse af det offentlige orienteringsmøde.

1. september: Frist for optagelse på valglisten.
• Frist kl. 12.00 for anmodning om ændringer vedr. valgret og valgbarhed, fx ift. sognebåndsløsning, flytning mv.
• Frist kl. 16.00 for registrering af ændringer i CPR/Den Elektroniske Kirkebog vedr. valgret og valgbarhed, fx ift. sognebåndsløsning, flytning mv.
• Frist for, at valgbestyrelsen kan angive i Valgsystemet, at de ønsker, at stiftsadministrationen varetager indtastningsopgaver ifm. valget.

8. september: Modtagelse af valglister over de stemmeberettigede i Valgsystemet.

15. september*: Valgforsamling (*for flersognspastorater 15.-20. september).

17. september: Frist for valgbestyrelsen til at sende en udskrift af beslutningsprotokollen til stiftsadministrationen. I flersognspastorater er fristen senest to dage efter valgforsamlingen.

22. september*: Offentliggørelse af resultater for valgforsamlingen (*for flersognspastorater senest en uge efter afholdelsen) og bekendtgørelse af muligheden for at udløse et afstemningsvalg.
• Resultatet af valgforsamlingen skal være indtastet i Valgsystemet.
• Indkaldelse til evt. ekstraordinær valgforsamling. 6. oktober*: Afholdelse af eventuel ekstraordinær valgforsamling (for flersognspastorater 6.-11. oktober).

13. oktober: Frist for indlevering af kandidatlister, der udløser afstemningsvalg.
• Frist for indtastning af resultatet af evt. ekstraordinær valgforsamling i Valgsystemet.
• For flersognspastorater, hvor valgforsamlingen har været afholdt en anden dag end 15. september, skal kandidatlister senest være indleveret fire uger efter valgforsamlingen.

27. oktober: Frist for aflysning af afstemning, hvis der kun er én gyldig kandidatliste.

17. november: Evt. afstemningsvalg.

19. november: Udskrift af valgte medlemmer sendes til den førstevalgte.

24. november: Frist for indsendelse af klager over valget sendes til biskoppen.

28. november: Sidste dag for afholdelse af det konstituerende møde.

29. november: Funktionsperioden starter.

30. november:
• Frist for stiftsadministrationen om at markere i Valgsystemet, om der er modtaget valgklager.
• Frist for valgbestyrelsens aflevering af valgmateriale til menighedsrådet.

1. december: Den nyvalgte formand skal senest meddele til stiftsadministrationen, hvem der er valgt til hvilke funktioner i menighedsrådet, såfremt stiftsadministrationen varetager indtastningsopgaven i Valgsystemet.

15. december: Frist for menighedsrådets makulering og sletning af valglister, valgkort, stemmesedler mv. i sogne, hvor der ikke er modtaget valgklager. Folkekirkens IT sørger for, at valglisterne i de pågældende sogne samme dag slettes fra Valgsystemet.

Udgangen af december: Frist for den nyvalgte formands indtastning i Valgsystemet af, hvem der er valgt til hvilke funktioner i menighedsrådet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter