Datoændring grundet COVID-19

Det offentlige orienteringsmøde, som skulle have fundet sted tirsdag den 12. maj sammen med det årlige menighedsmøde, er udsat på grund af corona-situationen.

Orienteringsmødet kan nu afholdes på en valgfri dato frem til den 21. august 2020. 

Samtidig er det ikke længere en forudsætning, at orienteringsmødet afholdes sammen med menighedsmødet.

 

Artiklen er oprindeligt bragt i Menighedsrådenes Blad 3 2020, men grundet ændringer pga. corona-situationen er teksten efterfølgende blevet tilpasset med ny dato.

Formålet med orienteringsmødet er at sikre åbenhed om valgprocessen og skabe interesse for den lokale kirke og menighedsrådsvalget.
Orienteringsmødet skal planlægges og afholdes af menighedsrådet i samarbejde med valgbestyrelsen på en valfri dato inden den 21. august 2020.
Fælles menighedsråd for flere sogne afholder orienteringsmødet fælles. Følges den fastsatte procedure for afholdelse ikke, kan der efter valget indleveres valgklager, som betyder, at hele valget risikerer at skulle tages om.

Planlægning af orienteringsmødet
I planlægningsforløbet spiller information og synliggørelse af orienteringsmødet en vigtig rolle. Ud over den lovpligtige annoncering kan orienteringsmødet synliggøres ved fx at bruge plakater, roll-ups og yderligere annoncering lokalt blandet med brugen af de sociale medier. Det kræver en lokal og aktiv indsats, men målet er at få skabt interesse for fremmøde til orienteringsmødet.

En fast dagsorden
Punkt 1: Orienteringsmødet starter med, at menighedsrådets formand byder velkommen. Efterfølgende skal der vælges en dirigent for mødet. Her kan det være en fordel, hvis I på forhånd har talt med en-to personer, om de vil være dirigent, og hvad opgaven indebærer. Dirigenten må gerne være et nuværende menighedsrådsmedlem eller en fra valgbestyrelsen.

Punkt 2: Der skal orienteres om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og om det kommende menighedsråds opgaver. Her kan I fx fokusere på nogle af de spændende projekter, I har arbejdet med.

Punkt 3: Visioner, ønsker og idéer til det kommende menighedsråd. Vi opfordrer til debat og at give deltagerne tid til at summe over, hvad deres visioner, ønsker og idéer er til det kommende menighedsråd. Det kan give et indblik i, hvad der interesserer folkekirkemedlemmerne i jeres sogn. Vi anbefaler, at der afsættes god tid til visionsdelen af mødet. '

Punkt 4: Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget. I et budget er størstedelen af indtægter på forhånd bundet op på faste driftsudgifter. Som menighedsråd har I mulighed for at påvirke de dele af ”kagen”, der kan flyttes rundt med i forhold til ønsker, visioner og målsætninger. Ved dette punkt kan I stille spørgsmålet: ”Det er her, vi står nu, men hvor vil vi hen fremadrettet?”.

Punkt 5: Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling samt orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg. Læs mere om reglerne på Den Digitale Arbejdsplads.

Punkt 6: Menighedsrådet skal oplyse om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet 15. september. Antallet af menighedsrådsmedlemmer beregnes ud fra antallet af folkekirkemedlemmer i sognet, og findes på sogn.dk under ”fakta om sognet”. Ud fra det tal ved I, hvor mange der skal være i menighedsrådet.

Punkt 7: Foreløbigt overblik over, hvem der eventuelt er interesseret i at opstille som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen. Her er det muligt at spørge ud i forsamlingen, hvem der kunne være interesseret i at opstille til valget 15. september. Husk, der skal ikke laves kandidatlister inden valget, kandidater stiller op og vælges på dagen for valgforsamlingen til september

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter