COLOURBOX31166373.jpg

Se oversigten med alle valgets vigtige datoer her

I 2020 skal alle menighedsråd afholde valg på en ny måde, hvor nye medlemmer skal vælges på en valgforsamling. Læs mere om valgform, rekruttering af kandidater og vigtige datoer her.

Som menighedsrådsmedlemmer skal I turde bruge jeres personlige fortællinger i mødet med kandidaterne. I er selv det stærkeste argument for, at andre skal få lyst til at tage del i menighedsrådsarbejdet. Fortæl om jeres positive oplevelser og erfaringer. Om hvordan I har været med til at forme det lokale kirke- og menighedsliv, hvilken indflydelse I har haft, og hvilke ledelsesmæssige erfaringer det har givet jer. Og grib chancen for at deltage i workshops og dele jeres erfaringer med andre menighedsråd.

Kirkeministeriet og Landsforeningen af Menighedsråd er gået sammen om en fælles kampagne, der skal give potentielle kandidater viden om arbejdet i et menighedsråd og lyst til at stille op. Samtidig tilbyder Landsforeningen af Menighedsråd skabeloner til at lave lokale kandidatmaterialer og workshops, der klæder jer som nuværende medlemmer på til at rekruttere nye medlemmer til det kirkelige arbejde.

Kampagnen forud for menighedsrådsvalget fokuserer på de mange muligheder, I som menighedsrådsmedlemmer har for at påvirke jeres lokale kirke. Under kampagnesloganet “Du bestemmer, hvad din kirke kan” viser kampagnen den mangfoldighed, det er muligt at skabe i kirken.

Kampagnen er centreret om siderne menighedsrådsvalg.dk, DenDigitale Arbejdsplads og Valgportalen.
Menighedsrådsvalg.dk indeholder information om menighedsrådsvalget og generelle informationer om, hvad det indebærer at være medlem af et menighedsråd. Valgportalen indeholder forskellige annoncematerialer, plakater, rekrutteringsmaterialer etc., hvor I kan vælge at tilpasse med egne logoer og tekst.

Den Digitale Arbejdsplads - DAP finder I vejledninger og formalia omkring valget. Der vil blive lagt mere materiale ind, når cirkulærerne offentliggøres til januar 2020.

  • Valgoverblik: En kort vejledning med hovedpunkterne for valget.
  • Blanketter, som kan bruges i forbindelse med valget.


Valgkurser: Landsforeningen holder kurser for valgbestyrelser i afvikling af
valget. Afholdes i januar, februar og marts. Find dem her.


Telefonrådgivning om valget: Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Kirkeministeriet på 33923390 eller sende en mail til km@km.dk eller ved at kontakte Landsforeningens Rådgivning på 87322133 eller sende en mail til valg@menighedsraad.dk

Værd at vide om valget

1. januar 2020 træder en ny valgform til menighedsråd i kraft. Den nye valgform indebærer, at alle menighedsråd vælges på et møde 15. september 2020:
valgforsamlingen. Menighedsrådene bliver klædt på til opgaven gennem et informations- og undervisningsprojekt som Fællesfonden har støttet.

Her er de vigtigste opgaver og frister for det kommende menighedsrådsvalg.

Medio januar 2020: de endelige regler om valget offentliggøres af Kirkeministeriet og de bliver bl.a. tilgængelige på den digitale arbejdsplads - DAP.

Januar, februar og marts 2020: Afholdelse af 30 landsdækkende valgkurser, hvor valgbestyrelserne lærer alt, hvad der er værd at vide om den nye valgform (læs
mere her: www.menighedsraad.dk/kurser)

April-september 2020: Folkekirkemedlemmer informeres om valg.

Senest 21. august 2020: Offentligt orienteringsmøde om valg i alle sogne. På orienteringsmødet skal menighedsrådet bl.a. orientere om arbejdet i den forløbne
funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.

15. september 2020: Valgforsamling
På valgforsamlingen afholdes valget til menighedsrådet. Opstilling og valg af kandidater foregår på mødet. Kandidater præsenterer sig, der er mulighed for debat
og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet. Loven gør det muligt, at der efterfølgende udløses et afstemningsvalg ved, at der indleveres en liste med kandidater og stillere. I disse tilfælde gennemføres et afstemningsvalg. Der udvikles e-læring om dette.

1. søndag i advent 2020: Det nye menighedsråd tiltræder og arbejdet kan gå i
gang for det nye hold.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter