Nb: artiklen er opdateret den 2. juni 2020 med opdaterede datoer m.m. 

Oversigten viser, hvilke opgaver menighedsråd og valgbestyrelser skal foretage sig i forbindelse med menighedsrådsvalget 2020.
Datoerne er sidste frist og fastsat ved lov, Landsforeningen opfordrer derfor til, at rekruttering, annoncering, opgaver og information om valget foregår løbende og ikke blot lige op til de fastsatte tidsfrister.

 • 1. april: Indberetning om ændret struktur i menighedsrådene
  • Frist for endelig afgørelse fra biskoppen om nedsættelse af funktionsperioden til 2 år for valget i 2020.
 • 15. april: Valgsystemet åbner for indtastning af oplysninger.
 • 1. maj: Frist for valgbestyrelsens indtastning i Valgsystemet af antallet af menighedsrådsmedlemmer, der skal vælges i det enkelte sogn.
 • 18. august: Annoncering af valgforsamling i stedlige dagblade eller lokalaviser i trykte eller digitale udgaver. Valgbestyrelsen kan vælge at udsende indbydelser til de stemmeberettigede med Digital Post via Valgsystemet.
 • Senest 21. august: Afholdelse af orienteringsmøde 
 • 1. september: Frist for optagelse på valglisten.
  • Frist kl. 12.00 for anmodning om ændringer vedr. valgret og valgbarhed, fx ift. sognebåndsløsning, flytning mv.
  • Frist kl. 16.00 for registrering af ændringer i CPR/Den Elektroniske Kirkebog vedr. valgret og valgbarhed, fx ift. sognebåndsløsning, flytning mv.
  • Frist for, at valgbestyrelsen kan angive i Valgsystemet, at de ønsker, at stiftsadministrationen varetager indtastningsopgaver ifm. valget.
 • 8. september: Modtagelse af valglister over de stemmeberettigede i Valgsystemet.

 • 15. september*: Valgforsamling (*for flersognspastorater 15. – 20. september)
 • 17. september: Frist for valgbestyrelsen til at sende en udskrift af beslutningsprotokollen til stiftsadministrationen.

 • 22. september*: Offentliggørelse af resultater for valgforsamlingen (*for flersognspastorater senest en uge efter afholdelsen) og bekendtgørelse af muligheden for at udløse et afstemningsvalg.
  • Resultatet af valgforsamlingen skal være indtastet i Valgsystemet.
  • Indkaldelse til evt. ekstraordinær valgforsamling.
 • 6. oktober*: Afholdelse af eventuel ekstraordinær valgforsamling (for flersognspastorater 6. – 11. oktober)

 • 13. oktober: Frist for indlevering af kandidatlister, der udløser afstemningsvalg.
  • Frist for indtastning af resultatet af evt. ekstraordinær valgforsamling i Valgsystemet.
  • For flersognspastorater, hvor valgforsamlingen har været afholdt en anden dag end 15. september, skal kandidatlister senest være indleveret fire uger efter valgforsamlingen.
 • 27. oktober: Frist for aflysning af afstemning, hvis der kun er én gyldig kandidatliste.
 • 17. november: Evt. afstemningsvalg.
 • 19. november: Udskrift af valgte medlemmer sendes til den først valgte.
 • 24. november: Frist for indsendelse af klager over valget sendes til biskoppen.
 • 28. november: Sidste dag for afholdelse af det konstituerende møde.

 • 29. november: Funktionsperioden starter.
 • 30. november:
  • Frist for stiftsadministrationen om at markere i Valgsystemet, om der er modtaget valgklager.
  • Frist for valgbestyrelsens aflevering af valgmateriale til menighedsrådet.
 • 1. december: Den nyvalgte formand skal senest meddele til stiftsadministrationen om, hvem der er valgt til hvilke funktioner i menighedsrådet, såfremt stiftsadministrationen varetager indtastningsopgaven i Valgsystemet.
 • 15. december: Frist for menighedsrådets makulering og sletning af valglister, valgkort, stemmesedler mv. i sogne, hvor der ikke er modtaget valgklager. Folkekirkens IT sørger for, at valglisterne i de pågældende sogne samme dag slettes fra Valgsystemet. 
 • Udgangen af december: Frist for den nyvalgte formands indtastning i Valgsystemet af, hvem der er valgt til hvilke funktioner i menighedsrådet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter