Medlemmerne giver input 

I september udtrykker kontaktpersonerne deres ønsker til ændringer på tre områder: arbejdstid, lønforhandlinger og ansættelsesomfang og -områder. Medlemmernes ønsker bliver givet videre til Landsforeningens personaleudvalg.

Landsforeningens krav

Personaleudvalget forholder sig til medlemmernes ønsker og meldingerne fra rådgivningen, som dagligt har kontakt til mange medlemmer. På den baggrund fastlægges Landsforeningens krav til de kommende forhandlinger.

Arbejdsgiversidens fælles krav

Landsforeningen mødes med Kirkeministeriet og stifterne for at finde frem til arbejdsgiversidens fælles krav til de nye overenskomster. 

Statens overenskomster

I begyndelsen af 2018 forhandler Finansministeriet og de faglige organisationer overenskomsterne på plads for statens 185.000 ansatte.

Folkekirkens overenskomster

Når de statslige aftaler er på plads, forhandles overenskomsterne på plads for kirkefunktionærerne. I forhandlingerne varetager Landsforeningen menighedsrådenes interesser. 

Den danske model

Det ligger i den danske model for arbejdsmarkedet, at arbejdsgivernes faglige organisation sammen med arbejdstagernes organisationer forhandler løn- og ansættelsesforhold. Ved forhandlingerne på folkekirkens
område varetager  Landsforeningen menighedsrådenes interesser.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter