Trin 1: Planlæg en drøftelse om samarbejde

Sæt 45 minutter af på et menighedsrådsmøde til at drøfte mulighederne for samarbejde. To rådsmedlemmer er tovholdere, der inden drøftelsen skal:

  • Udarbejde en liste over mulige samarbejdspartnere i lokalsamfund, fx foreninger, institutioner, grupper, netværk mv. i lokalområdet
  • Overveje hvilke ressourcer menighedsrådet og kirken har, som I kan byde ind med
  • Overveje hvad de mulige samarbejdspartnere kan have af ressourcer

Listen over mulige samarbejdspartnere udsendes til menighedsrådet som et bilag til punktet på dagsordenen. 

Bliv inspireret

I en ny rapport fra Syddansk Universitet og Kirken på Landet kan du læse om seks forskellige konkrete samarbejder mellem kirke og lokalsamfund. De seks cases er fra hele landet og viser, at man kan samarbejde med mange forskellige aktører om mange forskellige ting.

Hent rapporten her

Trin 2: Drøftelsen på menighedsrådsmødet

Tovholderne lægger op til drøftelsen og fremlægger listen over aktører i lokalsamfundet. Menighedsrådet supplerer og præciserer listen.

Herefter drøfter I:

  • Hvilke ressourcer I kan byde ind med som menighedsråd og kirke
  • Hvad de andre aktører kan have af ressourcer
  • Hvilke samarbejdspartnere, I tror, I kunne have en fælles interesse med

Aftal hvilke samarbejdspartnere, I gerne vil mødes med, og hvordan I inviterer.

Alt i et-huset i Klinkby

I Klinkby har man et hus, der samler hele lokalområdet. Kirken er også med. 

Læs artiklen "Fælles hus giver meget mere end husly" 

Trin 3: Når I mødes med mulige samarbejdspartnere

Når I sidder sammen med en eller flere mulige samarbejdspartnere ved bordet, er det vigtigt, at starte lidt fra oven. Tal fx om:

  • Hvilke drømme I har for lokalsamfundet
  • Hvad I sammen kan gøre for jeres lokalsamfund
  • Hvad I hver især kan byde ind med
  • Hvilke initiativer I vil satse på

Når I har afklaret, om I skal gå sammen om et initiativ, skal I aftale det første skridt og hvem, der gør hvad. Samarbejdet er i gang.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter