Debat: Hvilken præst ønsker vi? 

Kirkeministeriet ansætter jeres nye præst, men I indstiller til kirkeministeren, hvem I ønsker, det skal være. Derfor er det vigtigt, at I får taget en grundig diskussion i rådet af, hvilken type præst, I forestiller jer, vil være den rigtige for jeres sogn. 

Stillingen slås op

Biskoppen slår stillingen op i Præsteforeningens Blad, på km.dk, på jobnet.dk og på folkekirken.dk. I kan også vælge at slå stillingen op i relevante medier. Her har I mulighed for at skrive mere om stillingen og sognet. Husk kontaktoplysninger, og vær klar til at snakke med kandidater

Læs ansøgningerne

Menighedsrådets formand får ansøgningerne fra biskoppen efter ansøgningsfristens udløb. Alle i menighedsrådet, inklusive præster og medarbejderrepræsentant, må læse ansøgningerne. Det må stedfortræderne også. Husk, at ansøgningerne er fortrolige. 

Udvælg kandidater

Alle ansøgninger gennemgås af biskoppen eller provsten på et orienterende møde. Biskoppen inddrager sin vurdering af den enkelte kandidat i sin fremlæggelse. Alle menighedsrådsmedlemmer inklusive medarbejderrepræsentanten deltager på mødet. 

Prøveprædiken og samtale

På baggrund af det orienterende møde skal hele menighedsrådet træffe en beslutning om, hvem I ønsker at indkalde til samtale. Provsten arrangerer prøveprædikenerne, mens I skal indbyde til og stå for samtalerne. 

Indstilling

På et indstillingsmøde i rådet skal I beslutte, hvem I vil indstille til stillingen. Det er alene de valgte medlemmer, der ved hemmelig afstemning træffer beslutningen. I skal indstille to kandidater til ministeren, medmindre en kandidat får alle stemmer i første afstemning. I må gerne gennemføre uformelle afstemninger og drøftelser inden de rigtige afstemninger.

Den nye præst ansættes

Har menighedsrådet enstemmigt indstillet én kandidat, skal kirkeministeren udnævne den pågældende til stillingen. Men er der flere kandidater - eller teologiske mindretal i et pastorat - kan ministeren vælge at udpege en anden kandidat.

 

Vejledning ajourført

Der er kommet en ny version af vejledningen "Værd at vide om præste- og provsteansættelse" på Den Digitale Arbejdsplads. Her der der både regler og gode råd om selve ansættelsesforløbet, starten på samarbejdet, forventningsafstemning, præstebolig - og mere til.  Guiden er udgivet af Landsforeningen og Præsteforeningen i fællesskab.

Læs vejledningen her

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter