Provstiet melder ud

15. april fortæller provstiudvalget, hvordan de forventer at dele pengene ud blandt provstiets kirkekasser. Udmeldingen kaldes et foreløbigt driftsbudget og er et udtryk for provstiudvalgets indledende prioritering af pengene.

Første budget

Ud fra budgetrammen laver menighedsrådet inden 15. juni et forslag til det kommende års budget. Forslaget kaldes også for budgetbidraget, og er det første input til provstiudvalget. Det viser, hvordan man forventer, at kirkekassens indtægter og udgifter vil se ud.

Møde om budgettet

Inden 15. september holder provstiudvalget møde om kirkekassernes budgetter. Her deltager repræsentanter fra alle menighedsrådene for at diskutere ønsker til budgettet og prioriteringer i provstiet. Efter mødet fastsætter provstiudvalget bevillingerne til kirkekasserne.

Endeligt budget

Når provstiudvalget har fastsat de enkelte bevillinger, kender menighedsrådene deres økonomi for det kommende år og lægger det endelige budget. Her justerer man udgifterne, så de passer med indtægterne i kirkekasserne. Det endelige budget skal være afleveret 15. november.

1. februar

Efter at menighedsrådet har lavet det endelige budget sendes det til provstiudvalget, og det offentliggøres 1. februar på www.sogn.dk. Budgettet offentliggøres uden bilag, fx om løn og egenkapital.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter