Inden mødet

 • Afsæt mellem én og to timer til øvelsen.
 • Find arkene med udsagn om ledelse her. Find arkene med spørgsmål her.
  Print de 15 udsagn, der hører til hvert af de to spørgsmål. Der er fire udsagn på en A4-side. Vær opmærksom på, at der på et af udsagnene udelukkende står ”At …”.
  Dette kort kan I selv udfylde med et udsagn, hvis I synes, der mangler et.
 • Klip udsagnene ud, så I har 15 udsagn til hvert spørgsmål. Udsagnene til spørgsmålet ”Hvad er god ledelse?” står med bordeaux skrift, og udsagnene til spørgsmålet ”Hvad er vores vigtigste opgave som arbejdsgivere?” står med grøn skrift. Print også de to spørgsmål.

På mødet

 • Trin 1: Placer jer omkring et bord, og læg spørgsmålet ”Hvad er god ledelse?” og de 15 udsagn til spørgsmålet på bordet, så alle kan se dem.
 • Trin 2: I skal nu diskutere, hvilke udsagn I finder vigtigst. Udvælg de fem udsagn, som I mener er de vigtigste for jer.
  Gentag processen med spørgsmålet ”Hvad er vores vigtigste opgave som arbejdsgivere?”
 • Trin 3: Gem de udvalgte fem udsagn fra hvert spørgsmål.

Efter mødet

 • På et nyt møde kigger I igen på de fem udsagn, I har valgt til hvert spørgsmål.
  Opgaven er nu at undersøge, om de stemmer overens med jeres praksis, jeres personalepolitik eller blot jeres måde at agere ledelse på.
 • Er der ting, der skal justeres, eller er der en god sammenhæng mellem det, I mener er vigtigt, og jeres måde at være arbejdsgivere på?

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter