Ruteflyene flyver fast mellem dansk vintervejr og Thailands sol og varme. 160.000 danskere rejser hvert år til landet, og ca. 8.000 har valgt at slå sig ned permanent eller i vinterhalvåret. Alligevel har der været langt til den nærmeste danske præst, men med indsættelsen af Christa Lund Herum i Bangkok er der nu en fast dansk kirkelig tilstedevæ­ relse.

35-årige Asbjørn Krøll er en af de fastboende danskere, der har engageret sig i arbejdet med at få en præst til landet. Han er oprindelig fra Sønderborg, men rejste som ganske ung til Thailand for at forfølge sin drøm om at lave musik. I dag er han konsulent i byggebranchen og gift med thailandske Aoy.

Asbjørn Krøll har gennem adskillige år savnet et samlingspunkt for danskere i landet. Et samlingspunkt, hvor man kan mødes om danske værdier og traditioner. Behovet, for hans eget vedkommende, er blevet mere nærværende nu, hvor han har to sønner med et ben i to forskellige kulturer.

Asbjørn Krøll er aktiv i kirkerådet og med to sønner, der har et ben i to kulturer, efterspørger han et samlingspunkt for danske værdier og traditioner. Foto: Anne Meldgaard

Asbjørn Krøll er aktiv i kirkerådet og med to sønner, der har et ben i to kulturer, efterspørger han et samlingspunkt for danske værdier og traditioner. Foto: Anne Meldgaard

 Han har derfor involveret sig aktivt i kirkerådet, og han føler stærkt for den opbygning, der er sat i gang omkring den danske kirke.

– Nu har vi en dansk præst, endelig, og det er virkelig godt. Det er min forventning, at hun skal være ambassadør for dansk kultur her i landet. Hun skal berige de mennesker, der lever hér, om end de er født her eller rejst hertil. Samtidig skal hun være, hvad man kan kalde ”vejen hjem”, for dem, der er kommet langt ud. Processen har været lang, og behovet har været her længe, fortæller Asbjørn Krøll.

– Kirken kommer jo ikke automatisk til os herude. Vi skal selv være med til at bygge den op. Kirken skal være et mødested uanset tro og alder. Et sted, hvor vi kan tale vores modersmål, og hvor mine børn kan tale dansk med andre børn. Det er svært for mig alene at give sprog og traditioner videre. Vi har brug for netværk og et fællesskab at udleve det i. Det har vi nu, og det er vi virkelig glade for.

Asbjørns og Aoys sønner skal døbes i Danmark til foråret, og han glæder sig over, at der fremadrettet bliver mulighed for konfirmandundervisning i Thailand.

Præst i et stort sogn

Med Christa Lund Herum har danskerne i Thailand fået en præst, der kender området indgående. Før indsættelsen i Bangkok arbejdede hun for Danmission i Cambodias hovedstad Phnom Penh og før det i Bangladesh. De praktiske opgaver er noget af det, der fylder meget lige nu, fortæller hun.

– Først og fremmest skal kirkerådet og jeg opbygge en kirkelig tilstedeværelse. Hvor kan vi holde gudstjenester? Hvor i Thailand bor danskerne? Kan vi nå dem? Vi skal grundlægge praksis, og vi skal etablere en stabil fundraising, så vi kan fungere lø­bende. Vi har udgifter til de rejser, jeg skal foretage, fx hospitalsbesøg rundt omkring i landet. Leje af kirkerum, leje af musikere. Mit kontor er blevet udstyret med møbler, printer osv. Alle disse ting har fyldt en del de første tre måneder. Nu mangler vi lige et bord og en stol til den praktikant, vi har væ ret så heldige at få herud. En donation fra ØK har sendt os godt fra start, det er vi meget taknemmelige for, og min løn er dækket af Danske Sømands- og Udlandskirker de første to år. Vi er i gang. Samarbejde med ambassaden er en væsentlig del af jobbet, fortæller 53-årige Christa Lund Herum.

– Her bor ca. 8.000 danskere permanent eller i vinterhalvåret. Mange gifter sig, får børn og lever deres liv her. Altså bliver de også syge, kommer i vanskeligheder og dør. Og så er her 160.000 turister hvert år. Der dør gennemsnitligt 1 dansker om ugen herude, så der er meget diakoni, vi skal forsøge at tage os af på bedste vis.

Geografien har selvfølgelig meget at sige. Det er et stort sogn! Fx rejste jeg ud og hjem samme dag for nylig til en vielse. Det blev en 18-timersdag, og dem vil der formentlig blive en del af. På sigt kunne man håbe på en ”vinterpræst”, der assisterer i det travleste halvår. Vi vil også gerne løbende have en praktikant, og vi taler om seniorvolontører, der kan hjælpe med fx fundraising, økonomistyring og andet. Planerne er mangfoldige.

Mange planer

Menigheden i Thailand består af mange forskellige grupper. Der er de mange turister, men mange danskere har valgt at bo mere eller mindre permanent i landet.

– Der er mange, som har boet her gennem 10-20 år og mere, så her er reelt en fast menighed. Vi har fx allerede etableret en fast månedlig gudstjeneste i Pattaya, hvor der bl.a. bor en del danske pensionister. Så er der dem, der er udstationeret på 3-5-årskontrakter. Det giver en vis udskiftning, men også en dynamik og energi, nye ideer og ansigter. Ved min indsættelse 18. marts mødte 75-80 mennesker op, og jeg var glæ­deligt overrasket over, at jeg faktisk kendte næsten dem alle, selvom vi kun har været i gang siden november. Vi skal være ”nemme at forstå”, fortæller Christa Lund Herum, så nye hele tiden kan finde kirken og let indgå i det, den danske kirke kan tilbyde. Det kan fx være sang for børnene hver søndag eller kaffe efter gudstjenesten. De forskellige eksisterende netværk, fx Danes Worldwide, Danish-Thai Chamber of Commerce, ScandAsia og ambassaden er væsentlige samarbejdspartnere for den danske kirke – også for udbredelse af kirkens tilbud. 

Kirke i hele verden

Kirke i hele verden Danske Sømandsog Udlandskirker (DSUK) er til stede 48 steder i verden, heraf 22 i Sydslesvig. Herudover afholdes der dåb, konfirmation og højtidsgudstjenester yderligere 50 steder i verden. I 2018 har DSUK 47 udsendte præster og 17 assistenter. Organisationen er etableret i 1867.

DSUK støttes af den danske stat med et beløb svarende til 22 % af de samlede udgifter. Resterende økonomi hentes via fundraising. Ca. halvdelen af alle danske sogne er medlem af DSUK og støtter dermed deres og andres sognebørn ude i verden.

Læs mere på www.dsuk.dk. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter