De bor i hver sin ende af landet og er formænd for menighedsråd i to vidt forskellige sogne. Anders Mejdahl er formand for Hove-Hygum-Tørring Menighedsråd, et landsogn i Vestjylland med tre middelalderkirker og tre kirkegårde og en håndfuld ansatte, heraf kun en på fuld tid. Tomme Carlsen er formand for Glostrup Menighedsråd i Storkøbenhavn, med to bykirker, to kirkegårde og et krematorium. Samt ca. 40 ansatte.

Forskelligt udgangspunkt – samme overvejelse 
Deres økonomi er derfor i udgangspunktet meget forskellig, men de er fælles om at mene, at det bliver en stor udfordring at løfte opgaven med at finde midler til de økonomiske udfordringer, menighedsrådene i de kommende år står foran. Og at det ikke er kirkeskatten, der skal i spil som løsning.

-Vi har en meget stram økonomi, fordi vi herude på landet har en særlig udfordring med få borgere/medlemmer af folkekirken pr. kirke. Derfor har vi en af landets højeste kirkeskatter – på 1,27 procent – så vi synes ikke, at vi kan hæve den, siger Anders Mejdahl.

I Glostrup er kirkeskatten noget lavere – 0,80 procent – og langt flere folkekirkemedlemmer pr. kirke.

- Vi har indtil nu haft en fantastisk økonomi og har kunnet have mange aktiviteter. Vi lod indeværende år kirkeskatten stige fra 0,69 procent, fordi vi står over for at bygge en ny sognegård, og vi oplevede faktisk ikke, at der blev sat spørgsmålstegn ved det. Men vi har bestemt ikke lyst til at lade den stige igen så kort tid efter, siger Tommy Carlsen.

Særlige forhold at tage hensyn til 
Så hvor vil de to menighedsrådsformænd finde penge? I Vestjylland har man mange bygninger og få ansatte. Så få, at det ikke giver mening at overveje, om nogle kan undværes. Men man kan heller ikke røre ved bygningerne. Hove-Hygum-Tørring kirker er middelalderkirker, så der er helt særlige regler.

-Der er regler for, hvordan vi skal vedligeholde og sikre de gamle kirker, og vi kan jo heller ikke selv vælge at lukke en af dem, siger Anders Mejdahl.

I Glostrup er den kommende nye sognegård en særlig udfordring. Den har været 18 år undervejs, og der er fundet midler til det meste. Men udfordringen der er, at et kommunalt krav om et bestemt antal p-pladser, der hænger sammen med sognegårdens størrelse gør, at man er nødt til at bygge en underjordisk p-plads under sognegården, fordi grunden er så lille.

-Det gør, at de frie midler, vi evt. kunne have brugt på hensættelse af pensionsmidler og til feriepenge efter den nye ordning, er båndlagt til dette, siger Tommy Carlsen.

Han mener derfor, at menighedsrådet vil være nødt til at kigge på driften. Men siger, at han ikke har planer om at skulle ud i en fyringsrunde.

- Jeg gør mig mange tanker. For det er jo det kirkelige, der er det vigtigste, ingen tvivl om det, og vi har en god præstestab, og det er vigtigt at vi har et menighedsråd, der støtter dem. Men når vi kigger på nye aktiviteter, så må vi undvære noget andet. Og så må vi se på, om vi kan styrke indsatsen rettet mod de frivillige, siger Tommy Carlsen.

Der er ingen frie midler i Hove-Hygum-Tørring.

-I vores provsti har man gjort meget ud af, at vi ikke lokalt sparer penge sammen. Så de er blevet brugt på at nedbringe gæld. I stedet har provstiet ved investeringsplanlægning over en længere årrække fordelt penge efter vores ønsker, i det omfang der har været økonomi til det, siger Anders Mejdahl.

Aktiviteter og vedligehold er tilbage 
Så Anders Mejdahl har svært ved at se, at det kan blive andet end kirkelige aktiviteter og vedligehold, der må stå for skud.

-Vi har drøftet en eventuel ansættelse af en fælles kirke/kulturmedarbejder på tværs af provstiet, som vi i sognene vil kunne trække på. Det kan jo være et af de tiltag, som vi kan blive nødt til at opgive. Men det vil da være rigtig ærgerligt. Vi kigger også på, om vi kan udskyde nogle af vedligeholdelsesopgaverne på kirkegården. Det er da noget af det, vi vil spille ind i de kommende budgetsamtaler både her og i provstiudvalget, siger Anders Mejdahl.

Frygter, at glæden ved rådsarbejdet forsvinder 
Tommy Carlsen ser yderligere en udfordring i den situation, menighedsrådene står over for.

- Jeg kan frygte, at der sidder menighedsrådsmedlemmer rundtomkring, der synes, at den nye økonomiske situation er så stor en udfordring, at man som rådsmedlem skal bruge så meget energi på administration frem for aktiviteter, at det at være medlem ikke er tiltrækkende længere. Folk er jo som regel blevet medlem på grund af andre ting, siger Tommy Carlsen.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter