Et kors af små lys møder de besøgende inden for kirkedøren til Sankt Nikolai Kirke, når der er natkirke i Kolding. Sammen med en række andre stationer i kirkerummet sætter lysene stemningen, hver gang kirken byder velkommen til en anderledes oplevelse.

Det begyndte for ti år siden, hvor Grethe Thomasen var med som frivillig. Hun er stadig med i dag, hvor det er præst Marie Frederiksen, der er teologisk tovholder på Haderslev Stifts eneste natkirkeprojekt. Grethe Thomasen fortæller, at der er sket meget gennem årene.

- Vi har udviklet og ændret på aktiviteterne og handlingerne, så det i dag har en form, der fungerer rigtig godt, synes vi. Blandt andet er vi hvert år på inspirationsture til andre natkirker, og her har vi fået ideer og tanker til, hvordan vi kan udvikle vores egen kirke.

Som eksempel nævner hun, at kirken et par gange har forsøgt sig med at holde ”rigtig natkirke”, altså hvor kirken er åben hele natten frem til morgenstunden i stedet for klokken 19.30-23, som det er i dag. Der har været nogle, som var glade for det, men det er meget ressourcekrævende, så det har ikke været på programmet længe.

Præst Marie Frederiksen fortæller, at der til at begynde med var midnatsbøn i kirken, men det var få, som holdt ud til det sene tidspunkt. Derfor blev den afsluttende aftenbøn flyttet til 22.45, et kvarter inden natkirken lukker.

Der var også på et tidspunkt to præster til stede under arrangementet, i dag er der en. Provstiets præster deltager på frivillig basis, og der er en fast gruppe på cirka ti, som på skift er med i de ti årlige arrangementer. Natkirkens besøgende kan i løbet af aftenen blandt andet få en samtale med en præst, hvis de ønsker det.

En sms til præsten

- Et af vores nye tiltag er muligheden for at sende en sms til præsten i løbet af aftenen. Her kan man stille spørgsmål og eventuelt bede om en samtale. Det er anderledes at være i kirken om aftenen i forhold til om dagen, og for nogle er det nok et mere reflekterende tidspunkt, siger Marie Frederiksen.

Det er i høj grad frivillige, som gør, at natkirken nu kan fejre ti års jubilæum. Hanne McCollin har været med i cirka tre år. Hun begyndte som betalt medarbejder, da hun var i et vikariat som kirke- og kulturmedarbejder.

- Og da vikariatet udløb, besluttede jeg at fortsætte som frivillig, fordi jeg ikke kunne undvære det. Jeg kan lide fællesskabet og den særlige stemning om aftenen. Natkirken er også anderledes end andre kirkearrangementer, fordi vi møder et andet publikum.

Der kommer mellem 30-50 besøgende, hvoraf nogle er gengangere, men der dukker også hver gang nye ansigter op. Kirken er oplyst med levende lys, der er lanterner udenfor og et banner på kirkevæggen, så en del kigger tydeligvis ind for lige at se, hvad natkirke er for noget.

- Nogle besøgende er der hele aftenen i tre en halv time, andre drysser ind fra gaden og er her kortere eller længere tid. Det kan være nogle, som har været ude at spise i byen, eller nogen som er ude at gå en tur, fortæller Hanne McCollin.

Grethe Tomasen supplerer.

- Sidste natkirke kom der fire udlændinge fra Spanien og USA. De havde lige begravet den enes søster og fortalte, at det var en meget fredfyldt oplevelse for dem at komme her efter en voldsom dag.

En pausen fra indlæggelsen

Marie Frederiksen oplever også stor forskel på natkirkens gæster.

- Der kommer ældre mennesker med rollator, og der kommer unge i feststemning, fordi det er fredag aften, og de måske er på vej til eller fra fest. Hvis en præst har inviteret en konfirmandklasse til at deltage, præger det aftenen, siger hun og husker en anden gæst, som skilte sig ud.

Det var en kvinde, som var indlagt med sit barn på neonatal afdelingen på det nærliggende sygehus. Hun opsøgte stilheden og fordybelsen i natkirken for at få en pause fra indlæggelsen.

Når der er kulturnat i byen, vokser besøgstallet til 400-500. Sidste gang var der ti præster i kirken, to af dem stod for handlingerne i kirken, de andre var til stede, så man kunne møde en præst og få en snak. Kirkens døre er altid åbne, når der er natkirke, også på kolde vinteraftener. Det handler om at gøre det til en kirke for alle, fortæller de tre natkirkefolk.

På kirkens hjemmeside kan man læse om forskellige gæsters oplevelse af at være i natkirken. En af dem er Magnus, som er konfirmand og var i natkirken i efteråret. Han siger blandt andet:

- ... Det var en meget speciel oplevelse at være i sådan en gammel kirke oplyst kun af levende lys. Det var en anden form for gudstjeneste end det, jeg har været til før på grund af, at det var en fredag og det var aften, men også fordi at stemningen var helt anderledes. Man kom automatisk til at tænke på dem man mangler, og man kommer også til at summe over den lange dag, man har haft. Man tænkte også over alle de sande værdier, man har og hvor glad man er for, at man har fået et så pragtfuldt liv.

Til jubilæumsaftenen vil der blandt andet være aftensang med biskop Marianne Christiansen og et glas bobler og lidt sødt til deltagerne.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter