Thomas Patrick Ingemansen fungerer som afløser for organisten i Faaborg Kirke og er ansat som organist i to nærliggende sogne.

Faaborg dukker op i horisonten, når man forlader det bakkede landskab efter cirka 30 minutters kørsel på hovedvejen fra Odense. Omgivet af vand på to sider og med en tydelig kirkebygning inde midt i den gamle kystby.

Det er Faaborg Kirke, som ligger for enden af en brostensbelagt gade med det tidligere hospital skråt overfor indgangsdøren til den 500 år gamle kirkebygning, som engang var klosterkirke. Her drev munke i ældre tider hospitalsvirksomhed, og her har en ung bankrådgiver for nylig sat sig for bordenden som formand for menighedsrådet.

Thomas Patrick Ingemansen er ansat i Danske Andelskassers Bank og beskriver sig selv som en ”rigtig Faaborg-dreng”, der har været i byen stort set hele sit liv og altid har betragtet kirken som et naturligt sted at komme.

Derfor havde han ingen betænkeligheder ved at tage skridtet fra næstformand til formand, da den tidligere formand efter 27 år på posten ville trappe ned, selv om det betyder mange frivillige timer til det kirkelige arbejde.

Organist

- Jeg har spillet orgel, siden jeg var ti og er kommet til spil og undervisning her i kirken hele mit ungdomsliv, siger menighedsrådsformanden, der aldrig har taget en formel uddannelse som organist men alligevel er så habil, at han nogle gange afløser i sin egen kirke og for nylig blev ansat i to sogne i nærheden som fast organist.

Skiftet til formandskasketten har været nemt, fordi han som næstformand var med i forretningsudvalget, som tæller alle med roller i rådet samt præsten.

- Som formand bruger jeg forretningsudvalget til sparring, hvis der er noget, der skal snakkes igennem inden selve menighedsrådsmødet. Det er kutyme, at forretningsudvalget mødes før hvert menighedsrådsmøde og taler om dagsordenen og holdninger til sager, som er aktuelle. Det er en måde at afstemme tingene, så jeg som formand ikke møder op med en holdning, der stikker i en helt anden retning end flertallets.

Det første møde, hvor han var formand, husker han som ret afslappet, fordi det var kombineret med den årlige julefrokost. Menighedsrådet tæller ti valgte medlemmer og tre præster samt en medarbejderrepræsentant.

I 2016 var han 28 år, og dengang valgte han at stille op som den absolut yngste kandidat, fordi kirken altid har været en naturlig del af hans liv, og fordi den med årene er kommet til at betyde endnu mere.

- Troen betyder meget i mit liv, og jeg vil som formand gerne vise, at jeg er en del af kirken og de arrangementer, der foregår. Det gælder både gudstjenester og andet, og jeg har altid haft den holdning, at hvis man ønsker en forandring, så skal man selv være en forandring. Så når jeg har et ønske om, at Faaborg Kirke skal betyde noget mere her i byen, så er jeg nødt til selv at være en del af det. Det handler om at få indflydelse og sætte en retning, der hvor jeg mener, kirken skal hen.

Økonomisk og forretningsmæssigt vil der ikke være den store forskel på hans linje og den afgående formands, vurderer Thomas Patrick Ingemansen, men der vil nok være en forskel i synet på tro.

Læs resten af interviewet i Menighedsrådenes Blad nummer 2 2020.

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter