Sognene i Danmark er forskellige, både hvad angår størrelse, befolkningssammensætning og mange andre parametre. Derfor er der lavet otte forskellige forsøgsrammer, som sognene kan ansøge om at deltage i, hvis man vil indrette sig på en anden måde end den lovgivningsbestemte.

På forsogifolkekirken.dk kan man læse mere om forsøgene. Blandt andet fortæller kirkeminister Mette Bock om baggrunden og siger:

- … Det er menighederne, der styrer kirken via menighedsrådene. Det er så prisværdigt og vigtigt et arbejde, at jeg vil gøre mit for at tilpasse og justere love og regler til den virkelighed, som hele tiden ændrer sig.

De otte aktuelle forsøgsrammer kan inddeles i tre hovedgrupper: 1-3 handler om finansiering af fælles initiativer og administration af samarbejder. 4-6 har fokus på placering af administration og bygningsvedligeholdelse, og 7-8 handler om tilrettelæggelsen af arbejdet i menighedsrådet

Forsøg syv og otte bliver genudbudt i 2018. Et af de sogne som allerede er i gang med forsøg 7, er Åby sogn i Aarhus. Her har menighedsrådet valgt at organisere sig på en måde, så udvalgene har mere selvbestemmelse.

Et skridt videre

De otte forsøg

Der er otte aktuelle forsøgsrammer, som kan inddeles i tre hovedgrupper:

1-3 handler om finansiering af fælles initiativer og administration af samarbejder.

4-6 har fokus på placering af administration og bygningsvedligeholdelse

7-8 handle rom tilrettelæggelsen af arbejdet i menighedsrådet

Forsøg 7-8 genudbydes i 2018 med frist for tilmelding 15. august

Forsøgene med at oprette fælles puljer i provstiet og mulighederne for at give samarbejder en selvstændig økonomi bliver gentaget i 2018 med frist 15. februar

Menighedsrådsformand Steen Røndal Olsen siger:

- Baggrunden for at gå med i forsøget er, at vi et stykke hen ad vejen i forvejen havde organiseret os på en måde, hvor en række udvalg havde forholdsvis stor egenrådighed. Vi kunne se, at det her forsøg gav os mulighed for at gå et skridt videre i den retning.

Den store forskel fra tidligere er, at menighedsrådet nu kan give udvalgene deres eget budget, således at de inden for rammerne af et kommissorium og et budget udstukket af menighedsrådet kan råde rimeligt frit. Det er ikke længere nødvendigt at spørge menighedsrådet i tide og utide om det ene og det andet.

Der findes en række udvalg i kirken, blandt andet et visionsudvalg, hvor præster, frivillige og menighedsrådsmedlemmer arbejder med visionen for det at være kirke i Åby sogn. Der blev for nogle år siden udarbejdet en række punkter, og dem arbejdes der videre med.

I gudstjenesteudvalget sidder der også præster, menighedsrådsmedlemmer og frivillige. Kirken er med i en forsøgsordning omkring gudstjeneste, hvor der er lavet en forenklet liturgi. Udvalget har gennem nogle år arbejdet med tiltag som natkirke, fyraftenssang og ”gudstjeneste i den blå time”.

Derudover findes et diakoniudvalg, et børn- og ungeudvalg og et kulturudvalg.

- Vi har skrevet de overordnede linjer, og udvalget skal også være med til at definere, hvad rollen er. Men fremover bliver det sådan, at udvalgene selv kan beslutte et initiativ uden at det samlede menighedsråd skal ind over, siger Steen Røndal Olsen og fortsætter.

Udvalgene har dispositionsret

- Vi har lagt budget for 2018, så det kan der ikke ændres på. Men vi kan give udvalgene dispositionsret over nogle givne konti, så der er mulighed for at føre nogle ting ud i livet på den måde.

forsogifolkekirken.dk

Læs mere om, hvordan menighedsrådet kan indrette sig anderledes

Se nyheder om forsøgene

Der er også to faste udvalg, som har med økonomi og bygninger at gøre.

- De får også en større råderet uden at skulle spørge menighedsrådet. Mange af deres dispositioner vil i fremtiden i højere grad være en orienteringssag til det øvrige menighedsråd, og ikke beslutningssager.

Kulturudvalget er et nyt tiltag i forbindelse med omorganiseringen. Tidligere var der et udvalg, som stod for at arrangere cirka tre koncerter om året, men menighedsrådet har besluttet, at man godt vil udvide de kulturelle tilbud i sognet.

- Vi er netop trådt ind i forsøget, men min forventning til forsøgsordningen er, at det vil bringe mere værdi ind i menighedsrådsmøderne. At vi kan komme mere i dybden med nogle ting, i stedet for at vi møde efter møde sidder og skøjter hen over beslutninger og arbejder os gennem en række indstillinger fra de forskellige udvalg. Fremover kan menighedsrådet give udvalgene opbakning til selv at arbejde med tingene, siger menighedsrådsformanden.

Læs meget mere om forsøgene på forsogifolkekirken.dk. Her står blandt andet, at også forsøgene med at oprette fælles puljer i provstiet og mulighederne for at give samarbejder en selvstændig økonomi bliver gentaget i 2018 med frist 15. februar. Hvis man vil deltage i forsøg syv og otte, er fristen for at tilmelde sig 15. august 2018.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter