Nadine Svane er netop steget af cyklen, da hun møder Menighedsrådenes Blad i Kirkecentret, som er bygget sammen med Hans Egedes Kirke. Hun arbejder inde i byen og bestiger hver dag den høje bakke, der leder ud til Grønlands Torv i den østlige del af Aalborg, hvor kirken ligger. Spørgsmålet er, hvor længe hun kan blive ved med det, for hun er gravid og venter sit første barn om 3-4 måneder. Trods den store forandring i familielivet er hun ikke i tvivl om, at hun også i fremtiden vil være medlem af menighedsrådet i sit lokale sogn.
- Der er mulighed for at tilrettelægge arbejdet, så det passer med vores privatliv, så det skal nok gå. Pligtopgaverne er det månedlige menighedsrådsmøde, og så har vi hos os en regel om, at man skal være med i mindst ét udvalg. Desuden er jeg heller ikke den første, som har sin barselsperiode i menighedsrådet, siger Nadine Svane.
Da hun stillede op til valg i 2016, var det, fordi hun blev headhuntet af nogle fra menighedsrådet.
- Jeg var begyndt at komme fast til gudstjeneste om søndagen og havde lært flere fra menigheden at kende, herunder nogle fra menighedsrådet. På den måde kom jeg med i en arbejdsgruppe, hvor vi kiggede på, om man kunne gøre kirken mere interessant for yngre indbyggere i sognet.
Hun er vokset op i Tyskland, hvor hun også var aktiv i kirken og i sognet, så det har altid været naturligt for hende at bruge tid på kirken og livet omkring den. Der er også et andet yngre medlem i menighedsrådet, og i forrige periode var der yderligere en ung kvinde, så der er tradition for at have unge med i rådet, som tæller ni valgte personer, to præster og en medarbejderrepræsentant.
- Vi har også ældre medlemmer, og generelt oplever jeg, at vi har stor gavn af at have en bredde i alderssammensætningen. Vi er en mangfoldig kirke, hvor der er plads til forskellighed, og jeg synes, det er vigtigt, at vi afspejler sognet.

Et stort sogn
Hans Egedes Sogn er et stort sogn med en del unge. Nadine Svane boede selv på kollegie i nærheden, mens hun læste på universitetet og blev valgt ind i menighedsrådet. Hun bor stadig tæt på kirken og arbejder i dag ved AOF Nordjylland, hvor hun sidder i administrations- og supportafdelingen.
Sognet er i vækst, blandt andet fordi et stort, tidligere erhvervsområde bliver lavet om til boligområde. Der er dog ikke så mange af de unge fra sognet, som finder vej til kirken, måske fordi der også er kirker i centrum af Aalborg, som trækker.
- Vi havde store tanker i udvalget om, hvad vi kunne gøre, da vi begyndte arbejdet med at gøre kirken mere tiltrækkende for unge. Men nu er vi endt et mere afdæmpet sted, hvor vi mødes en gang om måneden til andagt med fællesspisning og nogle gange aktiviteter ud over det. Vi fandt ud af, at det er svært at tiltrække unge, selv om vi selv synes, at vi gjorde en indsats. Jeg tænker, det er noget, der skal vokse af sig selv, ved at nogle hører om os, eller vi selv fortæller om kirkens tilbud, når vi møder andre unge.

Nadine Svane husker sit første menighedsrådsmøde som spændende, fordi alting var nyt.
- Jeg var ikke den eneste nye, så vi var en flok, der skulle finde ud af, hvordan det her hang sammen. Vi har en god mødeledelse, så det foregik på en god måde, husker jeg. En vigtig del var også at lære hinanden at kende og fordele poster ud fra vores interesser. Især var det nyt at lære om strukturen i folkekirken. Hvordan er rollefordelingen mellem præster og menighedsråd, mellem sognet og provstiet og så videre? Og hvordan med udvalgsarbejdet? Hvilke udvalg skal der være, og hvilke må menighedsrådet selv beslutte om det vil oprette?

Midt i perioden, for cirka 1 år siden, lavede rådet status over de forskellige udvalg, og her valgte Nadine Svane at træde ud af aktivitetsudvalget, som hun indtil da havde været medlem af. Hun ville hellere bruge sine kræfter på de andre udvalg. Ud over ungegruppen er hun med i kommunikationsudvalget, som blandt andet står for kirkebladet, gudstjenesteudvalget
og valgbestyrelsen.

Ingen stor mærkesag
- Jeg kom ikke ind i rådet med en stor mærkesag, som nogle gør. Arbejdet med unge betragter jeg som en mindre del af mit arbejde i kirken. Mit engagement handler mere om, at jeg generelt vil være med til at støtte og præge det kirkelige liv. Det er fint at have mærkesager, men for mig er det mere samspillet mellem de forskellige interesser og områder, som er interessant, siger hun og fortsætter.
- Et konkret punkt jeg har været med til at præge, er vores kirkeblad. Her har vi hver gang et emne, som vi laver en vinkel på, det kan fx være dåb eller familie. Vores næste blad kommer til at handle om valg, både menighedsrådsvalget i 2020 og valg mere generelt. Derudover har vi en teologisk vinkel hver gang, hvor præsterne bidrager, og vi har også bidrag fra dem, som
bruger kirken. Nadine Svane har lavet bladarbejde før og har i sin uddannelse beskæftiget sig med kommunikation.

Hans Egedes Sogn har ingen kirkegård, som ellers kan fylde meget i andre sogne.
- Generelt synes jeg ikke, at økonomi og budgetter fylder for meget i vores arbejde. I perioder tager det en del af vores tid, men vi bruger også tiden på mange andre spændende ting, som vokser frem af de forskellige udvalg. Vi har et diakoniudvalg, som har fået en del ting op at stå, og vi har et kunstudvalg, som arrangerer skiftende udstillinger i Kirkecentret, siger hun og pointerer, at sognet er heldigt at have en daglig leder, der tager sig af mange af de praktiske ting, som man måske i andre menighedsråd bruger mere tid på. Både i forhold til personaleledelse og referatskrivning til møder. Menighedsrådsmøderne foregår i det store rum i Kirkecentret, hvor interviewet med Nadine Svane finder sted. Møderne begynder med en sang og fadervor, hvorefter rådsmedlemmerne går i gang med dagsordenen. Når den daglige leder går ned for at renskrive referatet, synges endnu en sang, og til sidst er der forplejning. Her kan man blive hængende og snakke mere med de andre medlemmer, hvis man har lyst og tid. Møderne plejer at vare omkring 3 timer.
- Vi taler ikke om tro som et fast punkt på menighedsrådsmøderne, og det er fint, synes jeg, fordi vi har andre steder i kirken, hvor man kan fordybe sig i den del, fx gudstjenesterne om søndagen. Vi har to fantastiske præster, som leverer nogle gode prædikener, så det er der, jeg får mine teologiske input. Vi har dog også en studiekreds om tro, som jeg har været med i, hvor en af præsterne er leder.

Interesserer sig for tro
Nadine Svane er med i gudstjenesteudvalget, fordi hun interesserer sig for det teologiske. I udvalget taler de om, hvordan det går med gudstjenestelivet, og om der er noget, der kan gøres anderledes eller bygges videre på. Udvalget har også været på studieture til andre sogne for at se, hvordan de gør der. For nylig er der sket en konkret,
praktisk ændring i gudstjenesten. Altervinen er skiftet ud til et bedre mærke og en bedre pris, fordi det var længe siden, der var blevet kigget på det.
- Vi taler løbende om gudstjenesten i menighedsrådet, og selv om der er forskellige holdninger til, hvad der er vigtigt, er vi generelt tilfredse med den form, vi har. Vi lægger stor vægt på musikken, og vi er heldige at have en dygtig organist, som har været hos os i mange år. Menigheden til gudstjenesterne er blandet både aldersmæssigt og socialt, og de senere år er der også familier, som er begyndt at komme regelmæssigt.
Nadine Svane er ikke i tvivl om, at hun også stiller op til menighedsrådsvalg i 2020, og hun har tre gode grunde til, at andre også skal gøre det, hvis de interesserer
sig for folkekirken.
- Hvis man har lyst til det, får man mulighed for at præge kirkelivet rigtig meget. Man kan fx være med til at beslutte, hvilke aktiviteter der skal være. Og så er det sikkert ikke alle, der ved det, men det er faktisk rigtig mange ting, som menighedsrådet beslutter. Så man kan gå ind i et menighedsråd, fordi man gerne vil ændre på noget, eller fordi man gerne vil fastholde noget.
Hvis man vil have indflydelse, så er det her, det sker. Man bliver også en del af et fællesskab, hvis man stiller op til menighedsrådet, og man får et indblik i sin kirke, som man ikke havde før.

Det er blevet tid til at tage fotos til bladet, og vi går over i den tilstødende kirke. På vejen passerer vi caféen, hvor der er skrevet forskellige ord på væggen, som fortæller om kirkens værdier og kirkens vision. Her står blandt andet: fællesskab, omsorg, frivillighed, sang og musik. Inde i kirken har der været babysalmesang for ikke så længe siden, og Nadine Svane svarer bekræftende, at her kan man også finde hende om 6-9 måneder, når hendes kommende barn bliver gammel nok til at tage med sin mor til sang for babyer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter