Der var gensynsglæde, og der var indgåelse af nye bekendtskaber og venskaber, da over 500 menighedsrådsmedlemmer sidst i maj var samlet i Nyborg. Ud overmøderne i den store sal, hvor politiske emner blev debatteret, var der i pauserne mulighed for at gå rundt på gangene og hilse på hinanden, mens deltagerne besøgte udstillingerne og standene.

En af standene med mange besøg var forlaget Eksistensen, hvor menighedsrådsmedlemmer kunne købe sangbøger og andet til sognet. Forlagsmedarbejder Birthe Petersen fortalte, at der især var interesse for litteratur om Martin Luther i anledning af 500 året for den berømte munk fra Tyskland.

Landsforeningen af Menighedsråd havde også en stand på gangene, her var det store trækplaster en lille figur i træ spærret inde bag tremmer. Medlemmerne blev inviteret til at liste figuren ud i friheden, og hvis det var for svært, kunne de få råd og vejledning hos konsulenterne i standen. Figuren var et symbolsk billede på, at selv om ting er svære og måske kan virke umulige, så meget lade sig gøre, hvis man hjælper hinanden.

Danske soldaterhjem havde også fundet vej til årsmødet. Generalsekretær i organisationen, Per Møller Henriksen, fortalte at det primært var menighedsrådsmedlemmer, som har familie eller venner ved Forsvaret, som besøgte standen. Sammen med sin kone drev han på et tidspunkt et soldaterhjem i Afghanistan, hvor der hver dag var mellem 500-1000 besøg. Hans erfaring er, at interessen for kirken og det kristne fællesskab er stor blandt Forsvarets ansatte. Der er 14 soldaterhjem i Danmark og et varierende antal i udlandet, hvor Danmark er til stede.

Skal valgformen ændres?

På årsmødets første aften blev deltagerne sendt ud i små grupper for at diskutere et oplæg til en ændring af valgformen til menighedsrådsvalg, som en arbejdsgruppe er kommet med. Forenklet udtrykt handler det om at ændre valgformen, så afstemningsvalg modsat i dag bliver et alternativ, hvis ikke der kan findes kandidater ved aftaler og frivillighed. Som det er i dag, er afstemningsvalg udgangspunktet.

I flere af diskussionsgrupperne var talelysten stor. I sær rekruttering af kandidater fylder meget hos mange menighedsråd. Mange steder giver det ingen mening at afholde afstemningsvalg, fordi der ikke er et tilstrækkeligt antal kandidater. Det tager oplægget til ændring af valgformen afsæt i, da det indgår, at valghandlingen deles over to dage, en i foråret med fokus på at få folk til at interessere sig for menighedsrådsarbejdet, og en egentlig valgdag efter sommeren.

Landsforeningens formand, Søren Abildgaard, konkluderede fra talerstolen, at det samlet set handler om at lave en lovgivning, som i højere grad afspejler virkeligheden, end lovgivningen gør i dag.

Gruppediskussionerne var en af flere anledninger til at knytte bånd til kolleger fra andre sogne, og som årsmødet skred frem, var det tydeligt, at de mange snakke og samtaler bandt deltagerne tættere sammen.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter