"Økonomi må ikke blive en hindring for at deltage i lederuddannelsen, da det er vigtigt, at menighedsrådene bliver klædt på til at udøve ledelse og give de ansatte gode rammer for at udføre opgaverne på kirken og kirkegården. Derfor er folkekirkens lederuddannelse gratis for medlemmerne", siger næstformand Inge Kjær Andersen, der er formand for Personaleudvalget i artiklen "Bedre hjælp til planlægning af kurser"

Varighed
4 moduler á 6 timers varighed

Deltagerantal
Min. 10 pers. og max 30 pers.

Bestilling af kursus
kursus@menighedsraad.dk 
kursuskoordinator, Louise Bøgholm, på tlf.: 87 32 21 32 

Printklar PDF

 

Folkekirkens Lederuddannelse er den første lederuddannelse, der er specielt udviklet til kontaktpersoner i menighedsråd. Uddannelsen giver dig konkret og opdateret viden om rollen som leder og er udviklet med afsæt i Landsforeningens erfaring og interviews med kontaktpersoner om deres opgaver. I løbet af uddannelsens fire moduler får du et overblik over kontaktpersonens opgaver og konkrete redskaber, der kan bruges i den daglige ledelse. Uddannelsen inddrager både HR og juridiske personaleforhold.

Efter et afsluttet uddannelsesforløb har du fået:
•Viden om god ledelse og ledelsesopgaver i folkekirken
•Viden om rammer og regler
•Viden om og overblik over kontaktpersonens rolle, ansvarsområder og opgaver samt hjælp til at strukturere dem
•Konkrete praksisnære redskaber, der kan bruges i det daglige
•Erfaringsudveksling med kontaktpersoner fra dit lokalområde.

Målgruppe
Kontaktpersoner i menighedsrådet.

Indhold
På uddannelsens fire moduler kommer vi bl.a. omkring:
•Folkekirkens struktur
•Menighedsrådet som arbejdsgiver (ledelsesret og pligt)
•Kontaktpersonens opgaver, herunder bl.a. arbejdstidsplanlægning, rammetid og rådighedstid, ferie og sygdomshåndtering, lønforhandling
•Kodeks for god ledelse i folkekirken
•Udarbejdelse af personalepolitik
•Ansættelse af medarbejdere
•Kommunikationsteori og de gode samarbejdsrelationer
•Den anerkendende tilgang
•Distanceledelse
•Forebyggelse og håndtering af konflikter
•Arbejdsmiljø, herunder bl.a. viden om den årlige arbejdsmiljødrøftelse, APV og MUS
•Udarbejdelse af visioner i menighedsrådet


Form
Undervisningsformen er en blanding mellem oplæg fra konsulenter, diskussioner i plenum, forskellige praktiske øvelser, gruppearbejde, individuel refleksion og hjemmeopgaver. Underviserne er erfarne udviklingskonsulenter fra Landsforeningen, der arbejder med ledelse og samarbejde i menighedsråd.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter