Varighed
3 timer inkl. pause. 
Kursusstart eksempelvis kl. 18.30-21.30

Deltagerantal
Min. 10 pers. og max. 30 pers.

Bestilling af kursus
kursus@menighedsraad.dk 
kursuskoordinator, Louise Bøgholm, på tlf.: 87 32 21 32

Printklar PDF

 

Formål
Formålet med denne aften er at give inspiration til, hvordan samarbejdet udvikles fra de første idéer til endelige resultater.

Målgruppe
Alle valgte og fødte medlemmer af menighedsråd. 

Indhold
Gennem eksempler på forskellige typer af samarbejde inviterer oplægsholderen til debat om de mange muligheder og udfordringer samarbejde mellem sogne giver.
Fremtidige initiativer bygger ofte videre på allerede eksisterende samarbejde. Her er menighedsrådenes, medarbejdernes og præsternes viden og erfaringer afgørende for at lykkes. Som del af kurset vil der gennem workshops blive rig mulighed for at stifte bekendtskab med allerede eksisterende samarbejder samt drøfte muligheder for fremtidigt samarbejde.

Form
Undervisningsformen veksler mellem oplæg fra Landsforeningens konsulent, refleksioner og gruppedrøftelser. I gruppedrøftelserne involverer vi jer og skaber derigennem læring med personligt ejerskab.

Oplæg fra underviser:

  • Det kirkelige liv på dagsordenen
  • Folkekirkens lokale økonomi
  • Kirkelig ledelse i provstiet?

Gruppedrøftelser: Gode erfaringer med samarbejdet

  • Gode erfaringer med samarbejdet
  • Muligheder for fremtidigt samarbejde?
  • At få de gode idéer frem
  • Hvilke opgaver løser vi bedst selv i sognene?
  • Hvilke opgaver løser vi bedst sammen med andre?

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter