Varighed
3 timer inkl. pause. 
Kursusstart eksempelvis kl. 18.30-21.30

Deltagerantal
Min. 10 pers. og max. 30 pers.

Bestilling af kursus
kursus@menighedsraad.dk 
kursuskoordinator, Louise Bøgholm, på tlf.: 87 32 21 32

Printklar PDF

Formål
Kursets formål er at skabe forståelse for rollen som arbejdsgiver, herunder ledelsesret, ledelsespligt og hvordan en aktiv ledelse er med til at skabe rammerne for en god lokal folkekirkelig arbejdsplads. Det kræver samarbejde i menighedsrådet og fokus på ledelsesopgaven, at være arbejdsgiver for personalet i en organisation med mange forskellige medarbejderkategorier. 

På kurset præsenteres deltagerne for, hvordan menighedsrådet konkret kan forholde sig til forskellige ledelsesmæssige udfordringer indenfor de vilkår og rammer der gælder i Folkekirken. 

Målgruppe
Valgte og fødte medlemmer af menighedsrådet

Indhold

  • Hvordan I som menighedsråd samarbejder om opgaven som arbejdsgiver, at I har ledelsesretten og er fælles om de pligter og det ansvar det medfører

  • Kontaktpersonens rolle, både i forhold til menighedsrådet, men også i forhold til medarbejderne. Der vil være en gennemgang af de opgaver, der følger med rollen som kontaktperson, hvilket ansvar kontaktpersonen har samt indenfor hvilke rammer kontaktpersonen kan agere.
  • Den praktiske ledelsesret. Vi vil kort komme ind på opgaver og problemstillinger i forhold til medarbejderne, herunder ansættelser, løn, arbejdstid, arbejdsmiljø, personalemæssige udfordringer og afskedigelser.
  • Hvordan I som menighedsråd kan fremstå som en samlet arbejdsgiver, herunder forventningsafstemninger, såvel internt som ekstern. Vi vil ligeledes komme ind på, hvordan I kan arbejde sammen som én enhed som en samlet arbejdsgiver.

Form
Kurset gennemføres på baggrund af PowerPoint-præsentation, og der er mulighed for at stille opklarende spørgsmål undervejs. På kurset udleveres materialer, som I efterfølgende kan drage nytte af.

 

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter