FORMÅL
Folkekirkens Lederuddannelse er specielt udviklet til kontaktpersoner i menighedsråd. Uddannelsen giver konkret og opdateret viden om kontaktpersonens opgaver og rollen som daglig leder. Uddannelsen er udviklet med afsæt i Landsforeningens erfaring og interviews med kontaktpersoner om deres opgaver.

Uddannelsen inddrager både viden om juridiske personaleforhold og viden om bl.a. kommunikation og samarbejde.

Efter et afsluttet uddannelsesforløb har du fået:
§§ Viden om god ledelse og ledelsesopgaver i folkekirken
§§ Viden om rammer og regler
§§ Viden om og overblik over kontaktpersonens rolle, ansvarsområder og opgaver samt hjælp til at strukturere dem
§§ Konkrete praksisnære redskaber, der kan bruges i det daglige
§§ Erfaringsudveksling med kontaktpersoner fra dit lokalområde.

INDHOLD
På uddannelsens fire moduler kommer vi bl.a. omkring:
§§ Folkekirkens struktur
§§Menighedsrådet som arbejdsgiver (ledelsesret og pligt)
§§ Kontaktpersonens opgaver, herunder bl.a. arbejdstidsplanlægning, rammetid og rådighedstid, ferie og sygdomshåndtering samt lønforhandling
§§ Kodeks for god ledelse i folkekirken
§§ Udarbejdelse af personalepolitik
§§ Ansættelse af medarbejdere
§§ Kommunikationsteori og de gode samarbejdsrelationer
§§ Den anerkendende tilgang
§§ Distanceledelse
§§ Forebyggelse og håndtering af konflikter
§§ Arbejdsmiljø, herunder bl.a. viden om den årlige arbejdsmiljødrøftelse, APV og MUS

FORM OG MÅLGRUPPE
Undervisningsformen er en blanding mellem oplæg fra konsulenter, diskussioner i plenum, forskellige praktiske øvelser, gruppearbejde, individuel refleksion og hjemmeopgaver. Underviserne er erfarne udviklingskonsulenter fra Landsforeningen, der arbejder med ledelse og samarbejde i menighedsråd.
Målgruppen er for kontaktpersoner i menighedsrådet.

Varighed
3 timer inkl. pause. 
Kursusstart eksempelvis kl. 18.30-21.30

Deltagerantal
Min. 10 pers. og max. 30 pers.

Bestilling af kursus
kursus@menighedsraad.dk 
kursuskoordinator, Louise Bøgholm, på tlf.: 87 32 21 32

Printklar PDF

Tilmeld dig nyhedsbrevet

* krævede felter